Skip to: Klimaatstemming: Over de effecten van klimaatverandering op de geestelijke gezondheidszorg

Kenniscentrum Phrenos website

Klimaatstemming: Over de effecten van klimaatverandering op de geestelijke gezondheidszorg

Op vrijdag 9 juni 2017 organiseert de Stichting psychiatrie en filosofie i.s.m. het lectoraat GGZ van de Hogeschool Leiden het symposium Klimaatstemming: Over de effecten van klimaatverandering op de geestelijke gezondheidszorg.

Het klimaat verandert. De hoeveelheid CO2 en methaangas in de lucht neemt toe, de temperatuur op aarde en in de oceanen stijgt. De poolkappen en gletsjers smelten, de bossen worden gekapt, de permafrost ontdooit, de zeespiegel stijgt, het weer verandert en wordt extremer. Hierdoor komen voedselvoorziening en bestaanszekerheid in gevaar; de mens moet zich zien aan te passen aan nieuwe, grillige, onvoorspelbare omstandigheden, die hij zelf heeft veroorzaakt. Verwacht wordt dat dit tot maatschappelijke ontwrichting leidt: immense vluchtelingenstromen, hongersnood, oorlog.
Op dit symposium staan we stil bij de effecten van klimaatverandering op het menselijk gemoed. Hoe reageren we op deze veranderingen en dreigingen? Hoe gaan we om met reacties als ontkenning, apathie, angst, depressie en dreigende paniek? Wie vangt wie op in de toekomst, wie zorgt er voor wie, en op welke manier?
Meer informatie en inschrijven
Back To Top