Skip to: Kijk (gratis) terug: lunchwebinar autisme en suïcidaal gedrag

Kenniscentrum Phrenos website

Kijk (gratis) terug: lunchwebinar autisme en suïcidaal gedrag

Op maandag 24 januari was het NIPA-lunchwebinar over suïcidaliteit bij autisme door Anne Huntjens. Het was een interessante, goed bezochte bijeenkomst. Ruim 300 mensen namen deel.

In het lunchwebinar kwamen praktische strategieën aan de orde voor het aanpakken van suïcidaal gedrag bij volwassenen met autisme. De volgende vragen stonden centraal:

  • Hoe vaak komt suïcidaal gedrag voor bij mensen met autisme?
  • Waarom komt suïcidaal gedrag vaak voor bij mensen met autisme?
  • Hoe herken je suïcidaal gedrag?
  • Hoe ga je als hulpverlener om met een cliënt met autisme en suïcidaal gedrag?

Het lunchwebinar terugkijken

Mocht je het lunchwebinar willen terugkijken, dan kan dit (kosteloos) via deze link naar de video: https://parnassiagroepacademie.mediasite.com/Mediasite/Play/8ad765ee25af4d5ca889b6a540bc18691d

Je kunt de link ook delen met geïnteresseerde collega’s en je netwerk.

Meer informatie over suïcidepreventie

Graag maken we je ook nog attent op de bouwstenen voor een basistraining suïcidepreventie die Kenniscentrum Phrenos heeft ontwikkeld samen met de Universiteit Groningen. De nadruk ligt op de mogelijke rol van ervaringsdeskundigen, maar het merendeel van de informatie is relevant voor alle hulpverleners die zoeken naar een goede omgang met deze thematiek. O.a. de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Kennis over suïcidaliteit
  • Verbetering van hulpverlening voor suïcidale personen
  • Hoe anderen die met suïcidegedachten worstelen te kunnen ondersteunen
  • Herstel en suïcidaliteit
  • Stigma rond suïcidaliteit doorbreken

Het document is hier gratis te downloaden.

Back To Top