Skip to: Bouwstenen voor lessen over het thema suïcidaliteit en suïcidepreventie aan ervaringsdeskundigen in opleiding

Kenniscentrum Phrenos website

Bouwstenen voor lessen over het thema suïcidaliteit en suïcidepreventie aan ervaringsdeskundigen in opleiding

Bouwstenen voor lessen over het thema suïcidaliteit en suïcidepreventie aan ervaringsdeskundigen in opleiding.
Najaar, 2018
Annemiek Huisman, Evelien Hulshof, Dienke Boertien, Ivonne Heijnen & Diana van Bergen
Rijksuniversiteit Groningen

Financier: ZonMW

Omdat er steeds meer ervaringsdeskundigen in de ggz gaan werken is er een verkennend kwalitatief onderzoek verricht naar de rol, taken, meerwaarde en risico’s van het werk van ervaringsdeskundigen bij suïcidepreventie in de ggz, o.a. ten behoeve van  deze bouwstenen voor lessen over het thema suïcidaliteit voor ervaringsdeskundigen in opleiding. Op basis van de resultaten van interviews met docenten van 8 opleidingen tot ervaringsdeskundige in Nederland en verschillende focusgroepen en interviews met ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigen in opleiding (totaal 49 onderzoekdeelnemers), alsmede zorggebruikers (25) zijn deze bouwstenen ontwikkeld. Deze bouwstenen kunnen naar eigen inzicht gebruikt worden door mbo- en hbo-opleidingen tot ervaringsdeskundige om een concreet lesaanbod op maat over dit thema aan te kunnen bieden.

In de hier voor u liggende bouwstenen komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Kennis over suïcidaliteit
• Verbetering van hulpverlening voor suïcidale personen
• Bewustwording van eigen ervaringen van ervaringsdeskundigen met wanhoop, de dood en zelfmoordgedachten
• Hoe anderen die met suïcidegedachten worstelen te kunnen ondersteunen
• Herstel en suïcidaliteit
• Stigma rond suïcidaliteit doorbreken
• Grenzen van de rol van de ervaringsdeskundige en valkuilen
• Hulp bij zelfdoding en de rol van de ervaringsdeskundige
Meer informatie, achtergronddocumenten, filmpjes, etc. zijn te vinden op de website die voor het onderzoek is ontwikkeld, zie www.rug.nl/gmw/ervaringsuicide.

Back To Top