Skip to: Zwemprogramma voor autistische kinderen vermindert probleemgedrag van de kinderen en verhoogt het algemeen welbevinden van de ouders

Kenniscentrum Phrenos website

Zwemprogramma voor autistische kinderen vermindert probleemgedrag van de kinderen en verhoogt het algemeen welbevinden van de ouders

Veel kinderen met autisme vertonen probleemgedrag zoals zelfbeschadiging of hebben slaapproblemen. Dit heeft invloed op het ervaren welzijn van de ouders. Lichamelijke oefeningen zijn goed voor autische kinderen, maar het volgen van reguliere zwemlessen in een grote groep vormt voor deze kinderen vaak moelijk. Het doel van deze Amerikaanse pilot mixed-method studie was om de invloed van een individueel zwemprogramma (N= 10 kinderen met autisme; 5,5-11 jaar), waarbij de belangrijkste verzorger, in dit geval de moeders, ook aanwezig waren, te meten op het door de moeders ervaren probleemgedrag van hun kind en op hun psychologische welbevinden. Het probleemgedrag werd gemeten met de ouderversie van de Nisonger Child Behavior Rating Form (NCBRF); het positieve denken van de ouders met de Positive Thinking Skills Scale (PTSS), het psychologische welbevinden met de Psychological General Well-being Index (PGWBI) en de angst van de ouder met de State-Trait Anxiety Inventory (STAI).De meetinstrumenten werden vóór en na het zwemprogramma afgenomen. Daarnaast werden kwalitatieve data verzameld middels een focusgroep. Het zwemprogramma begon met een instructie aan de ouders over veiligheidsregels rondom het zwembad. Vervolgens kregen de kinderen 12 individuele zwemlessen van 30 minuten, verdeeld over 3 weken door een bekwame zweminstructeur. De pre-post scores van 16 schalen van de meetinstrumenten werden uitgerekend in de effectmaat Cohen’s d. Op 4 van de 8 schalen van de NCBRF werden positieve effecten gevonden van groter dan Cohens d=0.2. Het betrof: kind was rustiger, minder hyperactief, minder automutilatie, meer sensitief en minder gedragsproblemen. Ook was het algemeen welbevinden was significant toegenomen (Cohen’s d=0.22). Uit de focusgroep kwamen drie thema’s naar voren: de ouders waren tevreden over de zweminstructeurs (stevig; creatief en sociaal); door het zwemmen sliepen de kinderen beter; de zwemlessen hadden invloed op de gezinsdynamiek: ook de broers of zusjes wilden leren zwemmen, evenals 8 van de 10 deelnemende moeders, die zelf niet konden zwemmen. Dit gestructureerde zwemprogramma is veelbelovend.
Johnson NL, Bekhet AK, Karenke T, Garnier-Villarreal M. (2021). Swim Program Pilot for Children with Autism: Impact on Behaviors and Health. West J Nurs Res. 2021 Apr;43(4):356-363. Epub 2020 Aug 14.

Back To Top