Skip to: Zorgstandaard psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Zorgstandaard psychose

Een psychose beïnvloedt waarnemen, denken en emoties, waardoor iemand de werkelijkheid anders beleeft. Over de periode vlak vóór een eerste psychose is de kennis sinds het begin van deze eeuw sterk toegenomen. Onder meer de nieuwe inzichten over deze Ultra Hoog Risico-periode zijn nu volledig beschreven in de zorgstandaard Psychose. Als iemand hulp zoekt bij psychische klachten, is het advies om direct goed te screenen op het risico op een psychose. Dit kan schade voorkomen en het is het verloop van de genezing veel beter. Daarnaast kan met relatief milde en toegankelijke preventieve interventies de kans op een eerste psychose gehalveerd worden en ook de kans op recidive neemt af.

Zorgstandaard psychose

Deze zorgstandaard werd gepubliceerd in 2015 en is gemaakt voor ggz-professionals, patiënten en hun naasten. De standaard behandelt de volgende onderwerpen:

  • Wat is een psychose?
  • De epidemiologische kenmerken
  • Vroege onderkenning en preventie
  • Diagnostiek
  • Behandeling en begeleiding
  • Herstel, participatie en re-integratie
  • Organisatie van zorg

Bij de zorgstandaard kan men een handige samenvattingskaart downloaden.

Ook zijn onder andere toegevoegd:

>> Naar de zorgstandaard Psychose

Back To Top