Skip to: Zorg wordt door cliënten niet als méér op herstel gericht ervaren ondanks trainingsprogramma voor hulpverleners

Kenniscentrum Phrenos website

Zorg wordt door cliënten niet als méér op herstel gericht ervaren ondanks trainingsprogramma voor hulpverleners

In deze Nederlandse studie werd onderzocht of een herstelondersteunend trainingsprogramma voor professionals een positief effect heeft op de door de cliënt ervaren hoop en self-empowerment en of de cliënt een attitudeverandering bij de hulpverlener ervaart. Over een periode van 16 maanden kregen 210 professionals (in groepen van maximaal 16 deelnemers per groep) van GGz Breburg in Breda een speciaal ontwikkeld herstelondersteunend intensief trainingsprogramma aangeboden (twee keer twee dagen). Op baseline, op vier momenten tijdens het trainingsprogramma en na afloop daarvan werden bij 142 cliënten twee vragenlijsten afgenomen: de Mental Health Recovery Measure (MHRM) en de Recovery-Promoting Relationship Scale (RPRS). Om de resultaten te analyseren zijn de gemiddelden per meetmoment en per instrument berekend, uitgesplitst naar de verschillende factoren van de MHRM en de RPRS. De gemiddelden werden vergeleken over de verschillende meetmomenten en er is berekend of er significante verschillen waren over de tijd heen. Ook werd berekend of bepaalde cliënt karakteristieken van invloed zijn op de gevonden resultaten. De enige significante verbetering werd na de laatste meting gevonden voor de factor “Learning and new potentials” van de MHRM. Ook werden er significante verschillen tussen mannen en vrouwen gevonden. Mannen scoorden beter op de factoren “Self-empowerment” en “Learning and new potentials” van de MHRM. Echter: de relatie tussen de professional en de cliënt werd door de cliënt gedurende en na de herstelondersteunende training niet als meer herstelondersteunend ervaren.
Wilrycx G, Croon M, Van den Broek A & Van Nieuwenhuizen C (2015). Evaluation of a recovery-oriented care training program for mental healthcare professionals: Effects on mental health consumer outcomes. International Journal of Social Psychiatry 61 (2), 164-173.

Back To Top