Skip to: Zelfs bij de speciale klinieken van de Amerikaanse Veterans Affairs Medical Centers blijkt Illness Management and Recovery moeilijk te implementeren

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfs bij de speciale klinieken van de Amerikaanse Veterans Affairs Medical Centers blijkt Illness Management and Recovery moeilijk te implementeren

Illness Management and Recovery (IMR) is een effectieve psychosociale interventie waarbij personen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) zelfmanagement strategieën leren om met hun problemen om te gaan. In de VS is binnen de Veterans Affairs Medical Centers (VAMCs) enkele jaren geleden IMR binnen bepaalde behandelprogramma’s verplicht gesteld. In hoeverre IMR ook daadwerkelijk binnen de VAMCs is geïmplementeerd is het onderwerp van dit Amerikaanse artikel. Om de verschillende aspecten van implementatie te kunnen onderscheiden werd gebruik gemaakt van de Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). De data werden verzameld door 107 Local Recovery Coordinators een online vragenlijst te laten invullen. Het blijkt dat minder dan helft van de VAMCs IMR-diensten aanbiedt. Van de speciaal voor veteranen met EPA opgerichte Psychosocial Rehabilitation and Recovery Centers (PRRCs) blijkt meer dan een derde géén IMR aan te bieden. Weinig hulpverleners blijken toegang tot IMR implementatie hulpmiddelen te hebben, zoals training, consultatie en modelgetrouwheidstoetsing. Slechts 20% van degenen die IMR begeleiden hebben ook een training gedaan. Als barrières voor de implementatie worden genoemd: weinig deskundig personeel én de rigiditeit van het te gebruiken IMR handboek. De implementatie zou kunnen worden verbeterd door: beter opgeleide hulpverleners en meer inzet van ervaringsdeskundigen.
McGuire AB, White DA, White LM & Salyers MP (2013). Implementation of illness management and recovery in the Veterans Administration: An on-line survey. Psychiatric Rehabilitation Journal 36 (4), 264-271.

Back To Top