Skip to: Zelfrapportages over jeugdtrauma’s van personen met EPE zijn betrouwbaar

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfrapportages over jeugdtrauma’s van personen met EPE zijn betrouwbaar

Uit de literatuur komt naar voren dat er een verband is tussen jeugdtrauma’s (misbruik en/of verwaarlozing) en de ontwikkeling van psychoses. Omdat bijna alle onderzoeken gebruik maken van retrospectieve zelfrapportages van jeugdtrauma’s zijn er twijfels over de betrouwbaarheid van die rapportages, mede omdat het voor kan komen dat psychotische patiënten in de acute fase misbruik “verzinnen”. In dit Australische onderzoek werd de betrouwbaarheid van de rapportages van jeugdtrauma’s door mensen met een EPE (N=24) onderzocht door in de acute fase en na 3 maanden de Child Trauma Questionnaire (CTQ) af te nemen en de uitkomsten te vergelijken met die van een niet-psychiatrische controlegroep (N=30). De diagnoses werden vastgesteld met de Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV), patient edition (SCID-I/P) en non-patient edition (SCID-I/NP). Behalve de CTQ, werd ook de positieve psychotische symptomen-sub-schaal van de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS-Pos) afgenomen. De test-hertest betrouwbaarheid van de CTQ-scores werd met behulp van Intraclass Correlation Coefficient (ICC) procedures geanalyseerd. De patiënten scoorden significant hoger op de CTQ totaal score dan de controlegroep, zowel op baseline (67% vs. 13%) als bij de follow-up meting (54% vs. 20%). Uit de betrouwbaarheidsanalyses (ICC-procedures) kwam naar voren dat er een grote overeenkomst was tussen rapportages over jeugdtrauma’s op baseline en bij follow-up zowel bij de EPE-patiënten (.81) als bij de controles (.91). Er werden geen verbanden gevonden tussen positieve psychotische symptomen en rapportages over jeugdtrauma’s. Zes patiënten (24%) rapporteerden wel jeugdtrauma’s op baseline maar niet bij follow-up en bij twee patiënten was het omgekeerd. Het is van klinisch belang om bij patiënten met EPE naar jeugdtrauma’s te vragen, ook in de acute fase.
Simpson S, Phillips L, Baksheev G, Garner B, Markulev C, Phassouliotis C, Alvarez-Jimenez M, McGorry P, Bendall S. (2019). Stability of retrospective self-reports of childhood trauma in first-episode psychosis. Early Interv Psychiatry. Aug;13(4):908-913

Back To Top