Skip to: Zelfmanagement-interventies zijn effectief voor mensen met EPA

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfmanagement-interventies zijn effectief voor mensen met EPA

Zelfmanagement kan worden omschreven als de taken die nodig zijn om uitgaand van de eigen wensen met de symptomen en psychosociale gevolgen van een chronische aandoening om te gaan en te reguleren. In deze Britse systematische review (n= 37 studies met 5790 deelnemers) werd beoordeeld in hoeverre zelfmanagement interventies voor mensen met EPA (schizofreniespectrum stoornis, bipolaire en ernstige depressieve stoornis) effectief zijn. Een zelfmanagement interventie moet bevatten: a. psycho-educatie over de aandoening en de behandeling; b. aandacht voor terugval; c. aandacht voor coping vaardigheden m.b.t. de symptomen; d. aandacht voor persoonlijk herstel. Op de data werd een meta-analyse uitgevoerd. De effectmaten voor continue uitkomsten werden berekend als standardised mean difference (SMD) en voor de dichotome uitkomsten in Relatieve Risico’s (RR). De meeste studies waren uitgevoerd in hoge inkomenslanden, de gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 40 jaar, de zelfmanagement interventies duurden van 1 tot 52 weken en werden meestal in groepsverband aangeboden in een geprotocolleerde vorm. De zelfmanagement interventies hadden kleine tot matige effecten op symptoomreductie (SMD -0.43, 95%BI -0.63 tot -0.22), de lengte van opnames (SMD -0.62, 95%BI -1.03 tot -0.22), verbetering van het functioneren (SMD -0.56, 95%BI -0.85 tot -0.28) en de kwaliteit van leven (SMD -.023, 95%BI -.037 tot -0.10). Voor de langere termijn had zelfmanagement een klein positief effect op empowerment (SMD -0.235, 95%BI -0.43 tot -0.07) en hoop (SMD -0.24, 95%BI -0.46 tot -0.02) en op door deelnemers zelf gerapporteerd herstel (SMD -0.62, 95%BI -1.03 tot -0.22). De auteurs vinden dat zelfmanagement interventies tot het standaard hulpverleningspakket voor mensen met EPA moeten gaan behoren.
Lean M, Fornells-Ambrojo M, Milton A, Lloyd-Evans B, Harrison-Stewart B, Yesufu-Udechuku A, Kendall T, Johnson S. (2019). Self-management interventions for people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry. May;214(5): 260-268.

Back To Top