Skip to: Zelfmanagement interventie heeft alleen effect bij hoger opgeleiden

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfmanagement interventie heeft alleen effect bij hoger opgeleiden

Zelfmanagement interventies zijn erop gericht om patiënten meer controle en verantwoordelijkheid over hun leven en ziekte te geven In deze Nederlandse studie werden data gebruikt uit de Depression in Elderly With Long-Term Afflictions (DELTA) gebruikt. In deze RCT (totale N=361) werden alleen patiënten bekeken die een lichte tot matige depressie hadden, naast diabetes of COPD. De interventiegroep (N=183) kreeg een kortdurende (gemiddeld vier contacten) zelfmanagement interventie aangeboden door getrainde verpleegkundigen. Er werd met name met reattributie- en probleemoplossende technieken gewerkt. Van iedere deelnemer werd het opleidingsniveau vastgesteld. De primaire uitkomstmaat was depressieve symptomen, die met de Beck Depression Inventory gemeten werden bij aanvang en na 3 en 9 maanden. Het bleek dat de interventie alleen bij de groep met een hoge opleiding tot een significante afname van depressieve symptomen had geleid. Het kan zijn dat mensen met een lagere opleiding meer het idee hebben dat hun omstandigheden toch niet veranderd kunnen worden. Daarmee moet men rekening houden bij het aanbieden van zelfmanagement interventies.
Bosma H, Lamers F, Jonkers CMC & Van Eijk JT (2011). Disparities by Education Level in Outcomes of a Self-Management Intervention: The DELTA Trial in the Netherlands. Psychiatric Services 62 (7), 793-795.

Back To Top