Skip to: Werknemers die door een psychische stoornis uitvallen kunnen voordeel hebben bij het delen van hun problemen met hun werkgever

Kenniscentrum Phrenos website

Werknemers die door een psychische stoornis uitvallen kunnen voordeel hebben bij het delen van hun problemen met hun werkgever

In dit Duitse beschouwende artikel wordt het belang uiteengezet van het weloverwogen afwegen door een werknemer die door een psychisch probleem is uitgevallen van het al dan niet bij de werkgever bekend maken van de psychische stoornis. De beslissing om te verzwijgen of te vertellen moet volgens de auteurs gezien worden als een continuüm met vele mogelijke gradaties van vertellen. De belangrijkste reden om te verzwijgen zijn stigma en discriminatie. De meeste research naar dit onderwerp is verricht naar personen die op zoek zijn naar werk. Hiervoor is o.a. de keuzehulp Conceal or ReveAL (CORAL) ontwikkeld. Er is minder onderzoek gedaan naar werkende mensen die tijdelijk uitvallen door een psychische stoornis en weer aan het werk willen. Soms is het niet mogelijk niets over het psychisch probleem te vertellen omdat werkgevers en collega’s willen weten wat de reden van de uitval is. Hulpverleners die wegens een psychische stoornis uitgevallen werknemer begeleiden, kunnen het beste de shared-decision-making benadering volgen, waarbij de werknemer zijn eigen besluiten neemt. In het besluitvormingsproces kunnen de werknemers met psychische problemen ook hun opties met familie en vrienden bespreken. In veel landen is wetgeving die werkgevers verplicht om aanpassingen te doen voor mensen met psychische problemen. In Nederland is de werkgever verplicht een reïntegratietraject in te zetten. Vertellen over het psychische probleem kan tot meer begrip en noodzakelijke aanpassingen op de werkplek leiden, waardoor de kans op uitval verminderd, hoewel het gevaar van stigma altijd aanwezig blijft. Werknemers hoeven niet hun precieze diagnose te delen, maar kunnen wel in andere woorden aangeven waar ze last van hebben.
Lang A, Rüsch N, Brieger P, Hamann J. (2020). Disclosure Management When Returning to Work After a Leave of Absence Due to Mental Illness. Psychiatr Serv. 2020 Aug 1;71(8):855-857.

Back To Top