Skip to: Wereldwijd is begrip van kern herstelproces bij ggz-hulpverleners niet optimaal

Kenniscentrum Phrenos website

Wereldwijd is begrip van kern herstelproces bij ggz-hulpverleners niet optimaal

Streven naar het persoonlijk herstel van de cliënten is een belangrijk doel geworden van de ggz. Cliënten moeten daarbij door hulpverleners ondersteund worden. Persoonlijk herstel wordt in deze studie opgevat als een proces waarbij de doelen van de cliënt centraal staan. Een op herstelgerichte ggz-praktijk zou geïntegreerde en holistische hulp moeten bieden. In deze Australische systematische review (n= 29 studies; 8 kwalitatieve en 21 kwantitatieve) werd de bestaande kennis over de kennis, houding, begrip, percepties en verwachtingen ten aanzien van persoonlijk herstel bij ggz-hulpverleners (psychiatrisch verpleegkundigen; psychiaters; psychologen; maatschappelijk werkers e.d.) en studenten die een opleiding volgen om ggz-hulpverlener te worden, gesynthetiseerd en kritisch beoordeeld. De PRISMA-richtlijnen werden gevolgd. Geïncludeerd werden studies die tussen 2006-2019 zijn verschenen. De kwaliteit van de gevonden studies werden beoordeeld met de AXIS Tool, de Critical Appraisal Skills Program (CASP) of de Mixed Method Appraissal Tool (MMAT). De resultaten kunnen in 4 thema’s worden samengevat: 1. Begrip van het concept herstel: het blijkt dat hulpverleners nog steeds verschillend over herstel denken en klinisch en persoonlijk herstel nogal eens door elkaar halen. 2. Kennis over persoonlijk herstel: de kennis over herstel is bij de ggz-hulpverleners toegenomen, met name de aandacht voor de identiteitsontwikkeling bij de cliënten en de rol van de ervaringsdeskundigen. 3. Percepties en houding ten aanzien van herstel: een groot deel van de hulpverleners heeft een positieve houding ten aanzien van het concept persoonlijk herstel, maar een groot deel blijkt niet op de hoogte dat het herstelproces bijna altijd een niet-lineair verloop heeft. Hier moet meer aandacht voor komen in bijscholingen en opleidingen. 4. Verwachtingen van hulpverleners en studenten ten aanzien van herstel: ondanks de positieve houding ten aanzien van herstel, heeft een groot deel van de hulpverleners weinig verwachtingen en hoop dat cliënten zullen herstellen. Er moeten meer studies komen naar de effectiviteit van hersteltrainingen voor ggz-hulpverleners en studenten.
Gyamfi N, Bhullar N, Islam MS, Usher K. (2020). Knowledge and attitudes of mental health professionals and students regarding recovery: A systematic review. Int J Ment Health Nurs. 2020 Jun;29(3):322-347.

Back To Top