Skip to: Wellness Recovery Action Planning (

Kenniscentrum Phrenos website

Wellness Recovery Action Planning (

WRAP is een in de VS ontwikkelde zelfmanagement interventie, die mede wordt begeleid door ervaringsdeskundigen, waarbij de deelnemers worden gestimuleerd hun eigen psychische problemen te managen. In deze Amerikaanse RCT-studie (N=519) werden personen met een ernstige psychiatrische stoornis at random toegewezen aan een WRAP-groep (N=268) of aan een controle groep (N=251). Er waren drie meetmomenten: 6 weken vóór de WRAP-cursus, 6 weken na de WRAP cursus en na een half jaar. De primaire uitkomstmaat was de afname van psychiatrische symptomen zoals gemeten met de Brief Symptom Inventory (BSI). De secondaire uitkomstmaten waren veranderingen in hoopvolle gevoelens zoals gemeten met de HopeScale (HS) en in de kwaliteit van leven zoals gemeten met de World Health Organization Quality of Life Brief instrument (WHOQOL-BREF). De WRAP-interventie bestond uit 8 wekelijkse sessies van 2,5 uur voor een groot deel gegeven door 2 ervaringsdeskundigen. De groepen varieerden van 5 tot 12 personen. De werkvormen waren o.a.: college’s, groepsdiscussies en persoonlijke levensverhalen van leraren en deelnemers en het maken van een eigen herstelplan. In vergelijking met de leden van de controlegroep bleek dat de symptomen zoals gemeten met de BSI ook nog na een half jaar significant verminderd waren bij de WRAP-deelnemers. Ook namen de gevoelens van hoop en de kwaliteit van leven significant toe bij de deelnemers van de WRAP-interventie groep.
Cook JA, Copeland ME, Jonikas JA, Hamilton MM, Razzano LA, Grey DD, Floyd CB, Hudson WB, Macfarlane RT, Carter TM & Boyd S (2012). Results of a Randomized Controlled Trial of Mental Illness Self-management Using Wellness Recovery Action Planning. Schizophrenia Bulletin 38(4), 881-89.

Back To Top