Skip to: Wellness Recovery Action Planning (WRAP) doet depressieve- en angstklachten afnemen en bevordert het herstelproces

Kenniscentrum Phrenos website

Wellness Recovery Action Planning (WRAP) doet depressieve- en angstklachten afnemen en bevordert het herstelproces

WRAP is een zelf-management interventie voor personen met psychische stoornissen en omvat een educatieve component die gezond leven stimuleert en een psychologische component die uit ondersteuning door peers bestaat. In deze Amerikaanse RCT werden de uitkomsten bij de WRAP-interventie groep (N=251) op drie momenten (baseline, na 2 en na 8 maanden) vergeleken met die van een groep die de normale behandeling kreeg (N=268) op de volgende indicatoren: symptomen van depressie en angst (gemeten met de Brief Symptom Inventory-BSI) en het zelf-gerapporteerde herstel (gemeten met de Recovery Assessment Scale-RAS). De WRAP-interventie bestond uit een curriculum van 8 wekelijkse sessies van 2,5 uur die door gecertificeerde ervaringsdeskundige peers werden gegeven. In vergelijking met de controlegroep blijkt de WRAP-groep na 8 maanden een significant grotere afname van depressieve- en angstklachten te scoren op de BSI en een significant grotere verbetering op de totaalscore van de RAS te laten zien. Deze resultaten bevestigen het belang van WRAP als onderdeel van een groep evidence-based interventies die het herstelproces kunnen bevorderen.
Cook JA, Copeland ME, Floyd CB, Jonikas JA, Hamilton MM, Razzano L, Carter TM, Hudson WB, Grey DD & Boyd S (2012). A Randomized Controlled Trial of Effects of Wellness Recovery Action Planning on Depression, Anxiety, and Recovery. Psychiatric Services 63 (6), 541-547.

Back To Top