Skip to: Weinig effect van training van ggz-hulpverleners in op herstel gerichte ondersteuning op positieve uitkomsten bij cliënten: andere aanpak nodig

Kenniscentrum Phrenos website

Weinig effect van training van ggz-hulpverleners in op herstel gerichte ondersteuning op positieve uitkomsten bij cliënten: andere aanpak nodig

Er lijkt een verband tussen op herstel gerichte praktijken in de ggz en gunstige uitkomsten bij cliënten, ook bij de verschillende vormen van begeleid wonen. Deze Engelse systematische review bestaat uit 2 delen: 1. een overzicht bieden van de evidentie van de kenmerken en werkzaamheid van bestaande hersteltrainingen voor ggz-hulpverleners (= de systematsiche review): wat is het effect van hersteltrainingen gegeven aan het ggz-personeel op het herstelproces van de cliënten?; 2. hoe kunnen deze resultaten gebruikt worden om hersteltrainingen op te zetten voor hulpverleners in de begeleid wonensector in Engeland. Er werden alleen studies meegenomen die verwezen naar de hersteldomeinen van het CHIME-model én als het een RCT was. Slechts 7 studies (waarvan 3 uit Nederland) konden geïncludeerd worden. De data werden behulp van een narratieve synthese geordend. Voor een deel waren de hersteltrainingen gericht op verbeteren van de kennis van de hulpverleners, voor een ander deel op het verbeteren van de uitkomsten voor de cliënten. Alle trainingen gebruikten een combinatie van didactische methodes en experimentele leerbenaderingen, zoals klassikale lessen, workshops, quizzen, supervisie, coaching, interactie. Alle trainingen legden nadruk op het verbeteren van het begrip van herstel en de herstelprincipes bij de ggz-professionals en wat essentieel is bij op herstel gerichte ondersteuning. Er was aandacht voor de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt die een persoonlijk herstelproces doormaakt. Slechts 3 van de 7 studies onderzochten vooruitgang in het herstelproces bij de cliënten: in één studie werd een positief effect gevonden. Ook lieten de metingen van de kennis over herstel bij het personeel na de trainingen een gemengd beeld zien. Er was geen duidelijk verband tussen het ontwerp van de training en de uitkomsten. Er is weining evidentie voor de werkzaamheid van hersteltrainingen, en zeker niet in verband met de uitkomsten van de cliënten. Waarschijnlijk heeft het gedrag van hulpleners weinig invloed op het herstelproces van cliënten, en spelen factoren als werkloosheid, armoede, isolement en stigma een grotere rol. Om meer impact te hebben zullen de trainingen ook anders opgezet moeten worden, met meer aandacht voor in vivo benaderingen en feedback van de deelnemers.
McPherson P, Lloyd-Evans B, Dalton-Locke C, Killaspy H. (2021). A Systematic Review of the Characteristics and Efficacy of Recovery Training for Mental Health Staff: Implications for Supported Accommodation Services. Front Psychiatry. 2021 May 14;12:624081.

Back To Top