Skip to: Weer actief deelnemen aan dagelijkse leven kan belangrijke dimensie van herstelproces zijn

Kenniscentrum Phrenos website

Weer actief deelnemen aan dagelijkse leven kan belangrijke dimensie van herstelproces zijn

In de literatuur worden er vijf kern-componenten onderscheiden die bijdragen aan het persoonlijke herstelproces: Connectedness, Hope, Identity, Meaning en Empowerment (CHIME). In deze Australische scoping review (17 relevante studies) werd literatuur verzameld en geanalyseerd over het verband tussen het oppakken van persoonlijk waardevolle en sociaal gewaardeerde activiteiten en het herstelproces bij personen met ernstige psychische problemen. “Occupational engagement” (actieve betrokkenheid) wordt gedefinieerd als actieve deelname aan het dagelijkse leven in zijn volle breedte. Er werden 15 kwalitatieve en 2 kwantitatieve studies in deze review geïncludeerd. Als centrale thema kwam naar voren dat het herstelproces als een “activiteiten reis” (occupational journey) opgevat kan worden. Daarbinnen kunnen drie processen onderscheiden worden die met elkaar verbonden zijn en gedeeltelijk overlappen: 1. herstel als het geleidelijk weer oppakken van simpele (dagelijkse) activiteiten; 2. herstel als weer opgenomen zijn in de stroom van de normale dagelijkse activiteiten, zoals weer aan het werk gaan; 3. herstel als volledige deelname aan het maatschappelijke leven. Er blijkt een duidelijk verband tussen het actief deelnemen aan het dagelijkse leven en het herstelproces. Door actieve betrokkenheid lijkt het persoonlijke herstel bevorderd te worden omdat er weer structuur in het leven komt, men zich weer verbonden voelt, weer hoop krijgt en betekenis aan het leven kan geven. Dit is van belang voor ergotherapeuten die met personen met psychische problemen werken.
Doroud N, Fossey E, Fortune T (2015). Recovery as an occupational journey: A scoping review exploring the links between occupational engagement and recovery for people with enduring mental health issues. Aust Occup Ther J. 62(6), 378-92.

Back To Top