Skip to: Vroegere depressie is een relevante risicofactor voor het ontwikkelen van een psychose bij mensen met zwakke psychotische symptomen in een UHR-groep

Kenniscentrum Phrenos website

Vroegere depressie is een relevante risicofactor voor het ontwikkelen van een psychose bij mensen met zwakke psychotische symptomen in een UHR-groep

Bij de mensen die voldoen aan de criteria voor een hoogrisico op psychose (UHR: ultra high risk), ontwikkelt zich bij 23% binnen twee jaar een volledige psychose. Dit Europese onderzoek richt zich op de invloed van comorbide affectieve stoornissen op het beloop van de symptomen bij een UHR-groep (N=138). De data komen van de European Gene-Environment Interactions (EU-GEI) studie die tussen 2010-2015 in een tiental landen liep. De UHR-status werd met de Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States (CAARMS) vastgesteld. Er werden drie groepen onderscheiden: Genetic Risk and Deterioration syndrome (GDR); Brief Intermittent Psychotic Symptoms (BLIPS) en Attentuated Psychotic Symptoms (APS). Dit onderzoek betreft alleen de APS-groep. Deze heeft zwakke psychotische symptomen die nog niet aan de drempelwaarden voor psychose voldoen. Op baseline, na 6, 12 en 24 maanden werd naast de CAARMS, de SCID-I (vaststellen depressieve – of angststoornis, ook in het verleden) en de General Assessment of Functioning (GAF) afgenomen. De data werden verwerkt met behulp van Latente Klasse Analyse (LCMM), logistische regressie analyses en Cox proportionele hazard analyses. Zo’n 46,8% van de deelnemers had in het verleden een depressieve stoornis, 33,2% op baseline en 15,1% na 1 jaar follow-up. Voor een angststoornis golden respectievelijk 42,9%, 37,2% en 27,0%. De deelnemers konden in 3 latente APS-beloopgroepen worden geclassificeerd: a. permanente lage ernst van symptomen; b. toenemende ernst van symptomen; c. afnemende ernst van symptomen. Een vroegere depressie werd geassocieerd met een hoger risico te behoren tot de groep met een toenemende ernst van symptomen (groep b.), in vergelijking met de groep met een permanente lage ernst van symptomen (OR=3.149) of de groep met een afnemende ernst van symptomen (OR=3.137). Deelnemers met een angststoornis -zowel in het verleden (OR=.443) als op baseline (OR=.414)- hadden een lager risico om tot groep b. te behoren. Een vroegere depressie werd significant geassocieerd met een hoger risico om een psychose te ontwikkelen (HR=2.123).
Schirmbeck F, van der Burg NC, Blankers M, Vermeulen JM, McGuire P, Valmaggia LR, Kempton MJ, van der Gaag M, Riecher-Rössler A, Bressan RA, Barrantes-Vidal N, Nelson B, Amminger GP, McGorry P, Pantelis C, Krebs MO, Ruhrmann S, Sachs G, Rutten BPF, van Os J, Nordentoft M, Glenthøj B; EU-GEI High Risk Study Group Authors, Fusar-Poli P, de Haan L. (2022). Impact of Comorbid Affective Disorders on Longitudinal Clinical Outcomes in Individuals at Ultra-high Risk for Psychosis. Schizophr Bull. 2022 Jan 21;48(1):100-110.

Back To Top