Skip to: Voorschrijven van medicatie bij eerste psychotische periode gebeurt nog vaak niet volgens de richtlijnen

Kenniscentrum Phrenos website

Voorschrijven van medicatie bij eerste psychotische periode gebeurt nog vaak niet volgens de richtlijnen

In deze editorial wordt naar aanleiding van een onderzoek van Robinson et al. dat in hetzelfde nummer van de American Journal of Psychiatry verscheen, een overzicht gegeven van wat bekend is over hoe het beste kan worden omgegaan met patiënten die voor het eerst medicatie voor hun psychose voorgeschreven krijgen. Robinson et al. rapporteren over een Amerikaans onderzoek naar de voorschrijfpraktijken in het kader van het Recovery After an Initial Schizophrenia Episode – Early Treatment Program (RAISE-ETP). In 40% van de gevallen werd er afgeweken van de richtlijnen: er werd naast een antipsychoticum zonder duidelijk reden een antidepressivum voorgeschreven; of er werd olanzapine of meer dan één antipsychoticum voorgeschreven. De auteurs staan op het standpunt dat er in uitzonderlijke gevallen van de richtlijnen afgeweken mag worden, maar dat het leidende principe shared decision making moet zijn, de keuze moet in zeer nauw overleg met de patiënt (en eventueel de familie) gebeuren. De auteurs komen tot de volgende aanbevelingen: 1. Nooit meerdere antipsychotica tegelijk voorschrijven; 2. Altijd zoeken naar de geringste dosis van het antipsychotica die nog effectief is, om zoveel mogelijk bijwerkingen te voorkomen; 3. Nooit olanzapine of clozapine als eerste medicatie voorschrijven (dat is vanwege de bijwerkingen); 4. Het gebruik van antidepressiva is voor deze doelgroep complex, maar deze moeten zeker niet standaard worden voorgeschreven. Wel als de patiënt een depressie heeft ontwikkeld. Er is evidentie dat antidepressiva soms helpen om de negatieve symptomen te verminderen.
Dixon LB & Stroup TS. (2015). Medications for first-episode psychosis: making a good start. American Journal of Psychiatry 172 (3), 209-11.

Back To Top