Skip to: Vooral de opeenstapeling van verschillende jeugdtrauma’s doet het risico op psychoses enorm toenemen

Kenniscentrum Phrenos website

Vooral de opeenstapeling van verschillende jeugdtrauma’s doet het risico op psychoses enorm toenemen

Verschillende soorten jeugdtrauma’s vormen een risicofactor voor het ontstaan van psychoses. Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen de volgende jeugdtrauma’s en psychoses: seksueel misbruik, emotionele mishandeling, fysieke mishandeling, verlies van ouder(s), echtscheiding, emotionele en fysieke verwaarlozing, gedeeltelijk opgroeien in pleeggezin of jeugdinstelling. Toch is het niet duidelijk of bepaalde jeugdtrauma’s eerder tot psychoses leiden dan andere. In dit Deense case-control onderzoek werd het effect van elk van de specifieke jeugdtrauma’s onderzocht en werd er berekend of er sprake is van een dosis-response effect. De jeugdtrauma’s en de psychopathologie werden vergeleken tussen een groep die een eerste psychotische episode (EPE) had meegemaakt (n=110) ten opzichte van een controlegroep (n=110). De data werden verzameld met: de Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), de Childhood Experience of Care and Abuse Questionnaire (CECAQ), het OPCRIT diagnostische systeem, de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) en de Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). In de EPE-groep had 89% één of meerdere jeugdtrauma’s meegemaakt, tegenover 37% in de controlegroep. In de EPE-groep had 52% drie of meer jeugdtrauma’s meegemaakt tegenover 7% in de controlegroep. Jeugdtrauma’s kwamen 4 tot 17 keer vaker voor in de EPE-groep (alle p<0.01). Het risico op psychose werd bij elk extra jeugdtrauma 2,5 keer groter. Alle associaties tussen specifieke jeugdtrauma’s en psychose namen flink af als ze werden gecontroleerd voor alle andere jeugdtrauma’s. De auteurs komen tot de conclusie dat het erop lijkt dat het minder van belang is wélk jeugdtrauma iemand heeft ondergaan maar meer dát iemand een jeugdtrauma heeft meegemaakt en vooral hoeveel en hoelang de persoon jeugdtrauma’s heeft meegemaakt (dosis-response relatie). Trauelsen AM, Bendall S, Jansen JE, Nielsen HG, Pedersen MB, Trier CH, Haahr UH et al (2015). Childhood adversity specificity and dose-response effect in non-affective first-episode psychosis. Schizophrenia Research 165 (1), 52-9.

Back To Top