Skip to: Voor psychiatrische patiënten is het verstandig leren omgaan met geld een voorwaarde om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren

Kenniscentrum Phrenos website

Voor psychiatrische patiënten is het verstandig leren omgaan met geld een voorwaarde om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren

Voor psychiatrische patiënten is het verstandig leren omgaan met geld een voorwaarde om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren

In de VS krijgen 2,7 miljoen psychiatrische patiënten een sociale uitkering (SSA benefit); 1 miljoen van hen krijgt dat geld via een vertegenwoordigende begunstigde (payee). De redenen waarom de GGZ-patiënten het geld niet zelf krijgen kunnen zijn: dan kunnen ze geen alcohol of drugs kopen; ze kunnen niet met geld omgaan wegens cognitieve stoornis; ze hebben nog weinig op zichzelf gewoond; ze geven zeer veel geld uit als ze psychotisch of depressief worden. In deze Amerikaanse beschouwing wordt eerst duidelijk gemaakt hoe belangrijk geld en het beheren van geld is voor psychiatrische patiënten, om vervolgens met op herstel-principes gebaseerde voorstellen te komen om de psychiatrische patiënten beter met geld te leren omgaan. Er zijn nog geen studies over interventies om psychiatrische patiënten te leren omgaan met geld. De auteurs geven aan hoe hulpverleners vanuit de herstelprincipes hun cliënten kunnen leren beter met geld om te gaan. Het gaat dan om 1. Meer kennis bijbrengen over hoe sociale uitkeringen werken; 2. Basisvaardigheden over simpele budgeteringsmethoden trainen; 3. Trainen en begeleiden hoe ze familie en/of vrienden die financieel misbruik van hen maken beter van zich af kunnen houden.
Elbogen EB, Tiegreen J, Vaughan C, Daniel W. Bradford (2011). Money Management, Mental Health, and Psychiatric Disability: A Recovery-Oriented Model for Improving Financial Skills. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (3), 223-231.

Back To Top