Skip to: Voor familieleden die hulp zoeken voor een familielid dat een eerste psychotische episode meemaakt blijkt het vaak moeilijk deskundige hulp te vinden

Kenniscentrum Phrenos website

Voor familieleden die hulp zoeken voor een familielid dat een eerste psychotische episode meemaakt blijkt het vaak moeilijk deskundige hulp te vinden

Familieleden spelen vaak een belangrijke rol bij het vinden van hulp voor een geliefd familielid dat een eerste psychotische episode meemaakt. Om het hulpzoekproces te verbeteren is begrip van de ervaringen van die familieleden van groot belang. In deze Britse meta-synthese van kwalitatief onderzoek (13 studies) werd met behulp van de meta-etnografische methode van Noblit en Hare een synthese van die ervaringen geformuleerd. De gevonden studies waren gedaan in: Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada, Hong Kong, Brazilië, Australië en Nieuw-Zeeland. Zes studies hadden de focus op het hulpzoekgedrag van de familieleden, zeven studies geven inzicht in de hulpzoekervaringen (belevingen) van de familieleden. Alle studies werden methodologisch beoordeeld met het Critical Appraisal Skills Programme (CASP). Er werden vier hoofdthema’s gevonden: 1. ‘het niet weten’: proberen het vreemde gedrag van het familielid te duiden; 2. moment van crisis: een duidelijke schreeuw om hulp; 3. impact van de ervaringen op het helpende familielid; 4. de rol van de interacties met de sociale omgeving en hulpverleners. In de eerste fase worden vaak andere verklaringen door de familieleden bedacht voor het vreemde gedrag. Omdat er weinig bekend is over psychotische symptomen en de mogelijke ondersteuning wordt er vaak pas professionele hulp gezocht als er een crisissituatie is ontstaan. Vaak bleken eerstelijns hulpverleners (zoals huisartsen) ook geen adequate kennis over psychotische symptomen te hebben. Het hulpzoekproces heeft ook vaak een sterke emotionele impact op de familieleden. De familieleden hebben gemengde ervaringen met de GGZ-hulpverleners: van begripvol tot buiten sluitend. Het is duidelijk dat er meer behoefte is aan het ontwikkelen van informatie over psychose die niet bedreigend en toegankelijk is. Ook zouden niet-GGZ hulpverleners (zoals huisartsen) en onderwijzend personeel een training moeten krijgen in het herkennen van vroege tekenen van psychose.
Cairns VA, Reid GS & Murray C. (2015). Family members’ experience of seeking help for first-episode psychosis on behalf of a loved one: a meta-synthesis of qualitative research. Early Intervention in Psychiatry 9 (3), 185-99.

Back To Top