Skip to: Volledig in interprofessioneel team opgenomen ervaringsdeskundige heeft unieke bijdrage aan herstelproces

Kenniscentrum Phrenos website

Volledig in interprofessioneel team opgenomen ervaringsdeskundige heeft unieke bijdrage aan herstelproces

Ervaringsdeskundigen kunnen als bakens van hoop fungeren voor cliënten die in behandeling zijn. De ervaringsdeskundige hulpverleners kunnen als brug fungeren tussen de professionele hulpverleners en de cliënt door de beleving van een psychische stoornis te verduidelijken. In deze Australische cross-sectionele kwalitatieve studie komen de vragen aan de orde hoe ervaringsdeskundige hulpverleners in een interprofessioneel team worden opgenomen en hoe het team op het nieuwe teamlid reageert. De data werden verzameld middels semi-gestructureerde interviews met 24 leden van een ambulant werkend ggz-team: 5 ervaringsdeskundige hulpverleners; 3 niet-klinische ondersteunende functies en 16 klinische behandelaars (verpleegkundigen, ergotherapeut, psychiaters, maatschappelijk werkers). Er kwamen 3 thema’s naar voren die de rol van de ervaringsdeskundige in het team duidelijk maken. I. De ervaringsdeskundigen moeten een legitieme plek in het team zien te krijgen; ze moeten in het team passen. II. Als ze een legitieme plaats in het team hebben, kunnen ze een volwaardig teamlid met verschillende rollen worden. III. Als klinische behandelaars en ervaringsdeskundigen goed samenwerken, kunnen de ervaringsdeskundigen het klinische hulpverleningslandschap op zo’n manier doorkruisen dat de cliënt daadwerkelijk ondersteund wordt. De ervaringsdeskundigen zijn in staat aan een effectieve communicatie tussen clinici en cliënten bij te dragen, ze kunnen op vertrouwen gebaseerde relaties opbouwen met alle betrokkenen en een positieve invloed op het herstelproces hebben. De succesvolle integratie van een ervaringsdeskundige in een interprofessioneel team is afhankelijk van het vermogen van de klinische behandelaars om zich te richten op de unieke sterke punten die de ervaringsdeskundige meebrengt.
Ehrlich C, Slattery M, Vilic G, Chester P, Crompton D. (2019). What happens when peer support workers are introduced as members of community-based clinical mental health service delivery teams: a qualitative study. J Interprof Care. May 19:1-9.

Back To Top