Skip to: Volledig en langdurig herstel van schizofrenie bij slechts 14 procent van de patiënten

Kenniscentrum Phrenos website

Volledig en langdurig herstel van schizofrenie bij slechts 14 procent van de patiënten

Deze Finse meta-analyse en systematische review had als doel om op te sporen welk deel van de personen die schizofrenie of hieraan gerelateerde psychoses krijgen volledig hersteld. Onder volledig herstel of remissie wordt in deze studie verstaan: zowel klinisch (symptomatisch) herstel als herstel in het sociale functioneren (onafhankelijkheid op economisch- en huisvestingsgebied en weinig sociale problemen) en dat herstel moet minimaal twee jaar duren. Voor de analyses kwamen slechts 50 observationele studies uit de afgelopen 80 jaar in aanmerking. De Prefferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) richtlijnen werden toegepast. De heterogeniteit van de studies was groot. De herstelpercentages liepen uiteen van 0% tot 58%. De mediane waarde van herstel bij de middelste 50 procent van de studies was 13,5% (gemiddelde 16,4%) bij een interkwartielafstand (IQR) tussen de 8,1% en 20%. Ongeveer één op de zeven personen met schizofrenie voldeed aan de strikte definitie van herstel. Per jaar herstelt slechts 1,4% (mediaan) van de personen met schizofrenie. Opmerkelijk is dat de herstelpercentages in de loop der tijd niet veel verschillen: de mediaan voor herstel was in de periode tot 1941: 13%, in de periode tussen 1941 en 1955: 17,7%, in de periode 1956-1975: 16,9%, in de periode 1975-1996: 9,9% en na 1996, slechts 6%. Er werden geen significante verschillen in de herstelpercentages tussen mannen en vrouwen gevonden. In vergelijking met de rijke landen waren de herstelpercentages in de lagere loonlanden significant groter.
ääskeläinen E, Juola P, Hirvonen N, McGrath JJ, Saha S, Isohanni M, VeijolaJ & Miettunen J (2013). A Systematic Review and Meta-Analysis of Recovery in Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 39 (6), 1296-1306.

Back To Top