Skip to: VIP bij EPE na het 35ste jaar even zinvol als bij jongeren

Kenniscentrum Phrenos website

VIP bij EPE na het 35ste jaar even zinvol als bij jongeren

In Engeland worden al bijna 20 jaar vroege interventie programma’s (Early Intervention Services -EIS) bij een eerste psychose aangeboden. Het aanbod gold tot voor kort alleen voor personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) tussen de 14 en 35 jaar. Sinds 2016 kunnen ook 35-plussers van het VIP-aanbod gebruik maken. In dit Engelse onderzoek (N=343 totaal) werd gekeken of er tussen de groep 35-minners (N=258) en de groep 35-plussers (N=85) die van VIP-diensten gebruik maken verschillen zijn op sociaal-demografisch, klinisch en fysiek gebied. Sociaal-demografische kenmerken waren o.a.: geslacht, leeftijd, etniciteit, huwelijkse staat, positie op de arbeidsmarkt. Klinische kenmerken waren o.a.: diagnose, aantal opnames, lengte van opnames, middelengebruik, deelname aan psychologische therapieën (Cognitieve Gedragstherapie bij psychose; Gezinsinterventie bij psychose; Welzijnsinterventie voor verzorgers). Fysieke kenmerken waren o.a.: gewicht, BMI, bloeddruk, cholesterol. De analyses werden mede uitgevoerd met behulp van regressie beslisbomen (CARTs). Hoewel wel verschillen tussen de 35-min en de 35-plus groep werden gevonden, werden er geen factoren gevonden die een fundamentele invloed hebben op de klinische uitkomsten van de cliënten op het gebied van de farmacologische en de psychologische interventies en noodzakelijke ondersteuning naast het VIP-aanbod (zoals opnames). De verschillen zijn te verklaren uit sociale factoren: de 35-plussers bevinden zich in een andere levensfase met andere behoeftes als 35-minners. De 35-plussers hadden een hoger cholesterol, woonden vaker samen, hadden vaker kinderen en hadden vaker werk gehad dan de 35-minners. De 55-plussers namen significant vaker deel aan psychologische therapieën dan de anderen. Bij het VIP-aanbod zal meer rekening gehouden moeten worden met de behoeftes die bij de levensfase van de cliënt horen.
O’Driscoll C, Free K, Attard A, Carter P, Mason J, Shaikh M. (2019). Transitioning to age inclusive early intervention for psychosis. Early Interv Psychiatry. 2019 Nov 19.

Back To Top