Skip to: Verkorte versie van de ISMI heeft sterke psychometrische eigenschappen

Kenniscentrum Phrenos website

Verkorte versie van de ISMI heeft sterke psychometrische eigenschappen

De Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI) meet zelfstigma of geïnternaliseerd stigma d.w.z. de mate waarin de negatieve vooroordelen die in de maatschappij ten opzichte van mensen met psychische problemen leven door die personen zelf zijn overgenomen. De ISMI heeft 29 items die door de cliënten zelf worden ingevuld en heeft 5 subschalen: Vervreemding, Ervaring met discriminatie, Sociaal terugtrek gedrag, Onderschrijven van stereotypen en Verzet tegen stigma. Zelfstigma wordt geassocieerd met meer kans op depressie, afgenomen zelfwaardering, minder op herstel gericht zijn en minder empowerment. In dit Amerikaanse artikel wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het eerste valideringsonderzoek naar een verkorte versie van dit meetinstrument: de ISMI-10. Dit onderzoek vond plaats onder de groep die in 2004 bij de validatie van de ISMI-29 betrokken was (N=127) en een cross-validatie groep (N=760). De ISMI-10 blijkt alle essentiële psychometrische eigenschappen van de ISMI-29 te hebben zoals voldoende interne consistente betrouwbaarheid en extern validiteit ten opzichte van o.a. depressie en zelfwaardering. De auteurs komen tot de conclusie dat de ISMI-10 goed kan worden ingezet om zelfstigma snel te meten.
Boyd JE, Otilingam PG & DeForge B (2014). Brief version of the Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) scale: Psychometric properties and relationship to depression, self esteem, recovery orientation, empowerment, and perceived devaluation and discrimination. Psychiatric Rehabilitation Journal 37(1), 17-23.

Back To Top