Skip to: Verband tussen hoop en de mate van psychiatrische symptomen

Kenniscentrum Phrenos website

Verband tussen hoop en de mate van psychiatrische symptomen

Hoop kan worden omschreven als de verwachting op of het verlangen naar positieve gebeurtenissen in de toekomst. Een goed gevalideerd meetinstrument om hoop te meten is de Snyder Hope Scale (HOPE). Hoop is een belangrijke voorwaarde voor het herstelproces van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). In dit Australische onderzoek werden eerst de HOPE-scores bij verschillende groepen in de algemene bevolking opgespoord middels een systematische review en om deze te kunnen vergelijken met de HOPE-scores van groep ambulant behandelde mensen met schizofrenie (n=60). Bij deze 60 deelnemers werden de volgende vragenlijsten afgenomen: de Snyder Hope Scale (HOPE), de Friendship Scale (FS), de Family Assessment Device (FAD) General Functioning Scale, de World Health Organization Quality of Life Questionnaire en de Brèf, Behaviour and Symptom Identification Scale (BASIS-32). In de algemene bevolking lijken de HOPE-scores tijdens de adolescentie toe te nemen, bereiken een piek bij jong volwassenen, om geleidelijk af te nemen. Bij de 60 deelnemers was de gemiddelde HOPE-score 20.5. Deze score is lager dan bij de meeste groepen uit de bevolking, met uitzondering van een meting bij een subgroep in VS die was gescheiden of de partner verloren had. Er werd een significant verband gevonden tussen de HOPE-scores en duidelijk waarneembare psychiatrische symptomen, zoals gemeten met de BASIS-32 en de FAD. Hoewel sommigen herstellen ondanks de voortdurende aanwezigheid van symptomen, kan dat voor anderen het herstel belemmeren.
Hayes L, Herrman H, Castle D, Harvey C. (2017). Hope, recovery and symptoms: the importance of hope for people living with severe mental illness. Australas Psychiatry. Dec;25(6):583-587.

Back To Top