Skip to: Veel bewijs dat vrouwen met een Autisme Spectrum Stoornis de symptomen camoufleren als aanpassingsmechanisme, waardoor veel diagnoses gemist worden

Kenniscentrum Phrenos website

Veel bewijs dat vrouwen met een Autisme Spectrum Stoornis de symptomen camoufleren als aanpassingsmechanisme, waardoor veel diagnoses gemist worden

De diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) wordt bijna vier keer vaker aan mannen dan aan vrouwen gegeven. Er lijkt sprake van een diagnostisch gender vooroordeel. In de literatuur wordt gewezen op biologische en cognitieve oorzaken. Vrouwen met ASS hebben de vaardigheid om hun autistische symptomen te camoufleren/te verbergen. Camoufleren bestaat uit complex kopieergedrag en/of het maskeren van persoonlijkheidskenmerken waarmee aan de eisen van specifieke omgevingen wordt aangepast. Hierdoor wordt de ASS-diagnose vaak laat of niet gesteld, met alle nadelen van dien. In deze Spaanse systematische review (13 studies) werd in kaart gebracht wat in de literatuur bekend is over de oorzaken en gevolgen van de sociale camouflage van symptomen bij vrouwen met ASS. De PRIMSA richtlijnen werden gevolgd. Het camoufleren van symptomen hangt samen met sociale verwachtingen: vrouwen ervaren meer druk om hun autistische trekjes te verbergen, op grond van maatschappelijke rolverwachtingen. Vrouwen met ASS rapporteren vaak gevoelens van eenzaamheid en afwijzing door hun sociale omgeving, waardoor ze hun peers gaan imiteren om sociaal geaccepteerd te worden. Camoufleren is erg vermoeiend waardoor vrouwen met ASS vaak angst- en depressieve symptomen voelen en een verlies van identiteit, maar omdat ze deze symptomen óók kunnen camoufleren wordt de diagnose vaak gemist of veel te laat gesteld. Recent is een vragenlijst ontwikkeld om het camoufleren op te sporen: de Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q). Vrouwen met ASS zijn meer dan mannen in staat om de noodzaak van vriendschap en intimiteit te begrijpen, hoewel sociale contacten zeer veel van hen eisen. De impliciete sociale codes vinden ze wel moeilijk te begrijpen. Vrouwen met ASS die hun symptomen camoufleren zien zichzelf vaak als bedriegers. Vrouwen met ASS verschillen ook van mannen met ASS op de gebieden taalgebruik, executieve functies en hersenmorfologie. Er lijkt genoeg bewijs te zijn om te kunnen spreken van een apart vrouwelijk fenotype van de diagnose ASS.
Tubío-Fungueiriño M, Cruz S, Sampaio A, Carracedo A, Fernández-Prieto M. (2020). Social Camouflaging in Females with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. J Autism Dev Disord. 2020 Sep 14. Online ahead of print.

Back To Top