Skip to: Van alle hulpverleners geloven psychiaters het minst in de herstelmogelijkheden van hun cliënten

Kenniscentrum Phrenos website

Van alle hulpverleners geloven psychiaters het minst in de herstelmogelijkheden van hun cliënten

Uit de literatuur komt naar voren dat ggz-hulpverleners vaak dezelfde stigmatiserende houding ten opzichte van mensen met psychische stoornissen hebben als de algemene bevolking. Dat heeft invloed op het persoonlijke herstelproces van de cliënten. Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop de houding van hulpverleners ten opzichte van herstel zich ontwikkelt, werd in deze Canadese literatuurreview (n=22 studies) gezocht naar specifieke determinanten daarvoor, ten einde aangrijpingspunten te vinden voor een betere borging van de uitgangspunten van persoonlijk herstel in de opleidingen voor de medische beroepen. Er werden vijf determinanten gevonden: 1. de professionele discipline: over het algemeen hebben psychiaters en dokters een meer negatieve houding ten opzichte van de principes van psychiatrische rehabilitatie dan psychiatrisch verpleegkundigen of psychologen. 2. leeftijd: de oudere hulpverleners geloofden vaak meer in de mogelijkheid van herstel; 3. opleiding en bijscholing: in de opleiding voor verpleegkundingen lijkt er meer aandacht voor herstel + specifieke bijscholing kan geloof in herstelbenadering bij alle beroepsgroepen doen toenemen; 4. klinische ervaring: ervaring met cliënten tijdens de opleiding heeft invloed op de houding van de hulpverleners, alleen is nog niet duidelijk of dat positief of negatief is; recente co-schappen op psychiatrische afdelingen lijken een negatieve houding van de studenten ten opzichte van herstel aan te wakkeren; 5. de wijze waarop het cliëntencontact plaatsvindt: de klinische ervaring met psychiatrische patiënten in ziekenhuizen lijkt de opvatting dat stoornissen zoals schizofrenie ongeneeslijk zijn te bevestigen: het iatrogene stigma lijkt tot een “klinische illusie” te leiden: de meest ernstig zieken als typische gevallen te beschouwen, terwijl het de uitzonderingen zijn. Ervaring genereert niet noodzakelijkerwijs expertise! In de opleidingen voor ggz-hulpverleners is behoefte aan een apart curriculum over persoonlijk herstel.
Luigi M, Rapisarda F, Corbière M, De Benedictis L, Bouchard AM, Felx A, Miglioretti M, Abdel-Baki A, Lesage A. (2020). Determinants of mental health professionals’ attitudes towards recovery: A review. Can Med Educ J. 2020 Sep 23;11(5):e62-e73.

Back To Top