Skip to: Vaker suïcidale ideatie na Eerste Psychotische Episode

Kenniscentrum Phrenos website

Vaker suïcidale ideatie na Eerste Psychotische Episode

In het eerste jaar van de behandeling van personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) is het suïciderisico 60% hoger dan in de andere fasen van de psychotische stoornis. Uit recente meta-analyses blijkt dat de lifetime prevalentie van suïcidale ideatie (= het aanhoudend denken aan of overwegen van suïcide) bij de EPE-groep kan oplopen tot 40% en de suïcidepogingen van 8,5% tot 31%. In deze Italiaanse longitudinale studie (N= totaal 241; 13-35 jaar) werd de prevalentie en incidentie van suïcidaal gedrag van een groep met EPE die in een vroege intervente bij psychose programma over een periode van vijf jaar instroomde voor een periode van drie jaar gevolgd en vergeleken met een groep niet-EPE cliënten die door hetzelfde programma behandeld werd (het ReARMS-programma in Reggio Emilia). De niet EPE-cliënten (de CAARMS-groep) hadden angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, depressieve stoornissen of eetstoornissen. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: de Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States (CAARMS), de Beck Depression Inventory II (BDI-II) en de World Health Organisation Quality of Life, Brief version (WHOQOL-BREF). Suïciderisico werd vastgesteld met behulp van CAARMS-item 7.3 (suïcidaliteit en/of zelfbeschadiging) en BDI-II item 9 (suïcidale gedachten en wensen). Voor de EPE-groep werd een Kaplan-Meier survival analyse gemaakt. De analyses werden verder o.a. door correlatie analyses uitgevoerd. De EPE-groep scoorde significant hoger op het CAARMS item 7.3 (suïcidaliteit/zelfbeschadiging) dan de CAARMS-groep. Voor de EPE-groep was de cumulatieve 3-jaars incidentie van suïcidepoging (11%) en geslaagde suïcide (13%) veel groter dan die voor de CAARMS-groep. In die 3 jaar waren 6 geslaagde suïcides, waarvan niemand tijdens de behandeling in het ReARMS-programma eerder een suïcidepoging had gedaan. Voor de EPE-groep werden duidelijke verbanden gevonden tussen suïcidale ideatie enerzijds en hoge scores op het BDI-II en CAARMs-item voor ‘perceptuele abnormaliteit’ en jonger in leeftijd zijn en weinig sociale relaties hebben anderzijds. Hulpverleners moeten standaard op suïciderisico bij personen met EPE screenen.
Pelizza L, Pompili M, Azzali S, Paterlini F, Garlassi S, Scazza I, Chiri LR, Poletti M, Pupo S, Raballo A. (2020). Suicidal thinking and behaviours in First Episode Psychosis: Findings from a 3-year longitudinal study. Early Interv Psychiatry. 2020 May 27.

Back To Top