Skip to: Vaker slechtere klinische uitkomsten bij EPE wanneer UHR

Kenniscentrum Phrenos website

Vaker slechtere klinische uitkomsten bij EPE wanneer UHR

In de psychosepreventie worden personen met Ultra High Risk (Klinisch Hoog Risico op Psychose, KHR-P) al 20 jaar opgespoord en begeleid. In Londen loopt sinds 2001 het Outreach and Support in South London (OASIS)-aanbod, een programma voor vroege opsporing en begeleiding van personen met KHR-P. Het beeld bestaat dat de personen die in dit programma zijn opgenomen een goede prognose hebben. Uit meta-analyses komt naar voren dat na 3 jaar tussen de 22% en 32% van de personen met KHR-P een overgang naar een psychose doormaken. In deze Engelse retrospectieve cohortstudie werd met behulp van data uit Elektronische Patiënten Dossiers (EPD) onderzocht wat de daadwerkelijke klinische uitkomsten waren van de OASIS-patiënten over een periode van twee jaar nadat ze een psychose kregen (OASIS-P; N=130). Die uitkomsten worden vergeleken met die van een groep die zich met een Eerste Psychotische Episode (EPE) bij OASIS heeft aangemeld (OASIS-EPE; N=310) én een groep met een EPE die zich meteen bij een Vroege Interventie bij Psychose (VIP) team heeft aangemeld (VIP-EPE; N=1121). Bij alle drie de groepen werd op baseline en na 3, 6, 12 en 24 maanden gekeken naar de cumulatieve waarschijnlijkheid van: 1. behandeling met antipsychotica; 2. informele opname in psychiatrisch ziekenhuis; 3. dwangopname; 4. behandeling met clozapine; 5. aantal dagen in psychiatrisch ziekenhuis (na 12 en 24 maanden). Tegen de verwachting in bleek dat de OASIS-P-groep veel ernstigere klinische uitkomsten had dan de andere twee EPE-groepen. In vergelijking met de andere EPE-groepen was de kans groter dat personen uit de OASIS-P antipsychotische medicatie kregen (na 24 maanden resp. 96% (OASIS-P), 88% (OASIS-EPE), 80% (VIP-EPE)), een informele opname hadden gehad (na 24 maanden resp. 48%, 29% en 18%), een dwangopname hadden gehad (na 24 maanden resp. 47%, 29%, 21%) en meer dagen in het psychiatrisch ziekenhuis hadden doorgebracht (op alle meetpunten).
Fusar-Poli P, De Micheli A, Patel R, Signorini L, Miah S, Spencer T, McGuire P. (2020). Real-World Clinical Outcomes Two Years After Transition to Psychosis in Individuals at Clinical High Risk: Electronic Health Record Cohort Study. Schizophr Bull. Apr 18;46(5):1114-25.

Back To Top