Skip to: Vaak ongezonde leefstijl bij mensen met EPE; in eerste jaar neemt het cardiometabole risico toe

Kenniscentrum Phrenos website

Vaak ongezonde leefstijl bij mensen met EPE; in eerste jaar neemt het cardiometabole risico toe

Mensen met een psychotische stoornis sterven vaak eerder dan de algemene bevolking. Eén van de oorzaken hiervan is dat deze groep veel vaker een cardiovasculaire ziekte heeft (gekregen). Er is nog weinig onderzoek gedaan of leefstijl bij het begin van een psychotische stoornis een voorspellende waarde heeft voor het verslechteren van de cardiometabole status. In deze Britse prospectieve cohortstudie (n=125) werd een groep die een EPE kreeg een jaar gevolgd en op baseline en na 12 maanden werden psychopathologie, cardiometabole maten en leefstijl gemeten. De psychopathologie werd o.a. gemeten met de PANSS en de GAF. Fysieke activiteit werd beoordeeld met de International Physical Activity Questionnaire en het dieet met de Dietary Instrument for Nutrition Education (DINE). Daarnaast werd gewicht, BMI, lengte, tailleomtrek en bloeddruk opgemeten en middels bloedmonsters de waardes voor glucose, hemoglobine A1c, cholesterol, HBL en C-reactieve proteïne vastgesteld. Middelengebruik werd gemeten met de Nicotine Dependence questionnaire, de Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) en de Cannabis Experience Questionnaire (CEQ-4). De analyses werden o.a. gedaan met logistische regressie analyses. Het percentage deelnemers met obesitas en met glucose dysregulatie steeg van 17,8% en 12% respectievelijk bij aanvang tot 23,7% en 23,7% na 1 jaar. Een groot deel had bij aanvang een ongezonde leefstijl (roken, drinken, suiker- en zoutgebruik, weinig beweging) die in de loop van het jaar weinig veranderde: bij aanvang rookte 76,8%, na 1 jaar nog 73,3%. Er werden geen associaties gevonden tussen leefstijl op baseline en type antipsychoticum dat in het eerste jaar werd voorgeschreven enerzijds en cardiometabole uitkomsten op baseline en na 1 jaar anderzijds. De cardiometabole risico’s waren al groot op baseline en namen over het algemeen in de loop van het jaar toe. De mediaan van hemoglobine A1c nam flink toe bij deelnemers met een zwarte en etnische minderheid achtergrond, bij een derde van hen zelfs tot prediabetes waarde.
Gaughran F, Stahl D, Stringer D, Hopkins D, Atakan Z, Greenwood K, Patel A, Smith S, Gardner-Sood P, Lally J, Heslin M, Stubbs B, Bonaccorso S, Kolliakou A, Howes O, Taylor D, Forti MD, David AS, Murray RM, Ismail K; IMPACT team. (2019). Effect of lifestyle, medication and ethnicity on cardiometabolic risk in the year following the first episode of psychosis: prospective cohort study. Br J Psychiatry. Jul 26:1-8.

Back To Top