Skip to: Vaak comorbide psychiatrische stoornis bij intake bij ARMS-profiel

Kenniscentrum Phrenos website

Vaak comorbide psychiatrische stoornis bij intake bij ARMS-profiel

Uit de literatuur komt naar voren dat psychiatrische comorbiditeit bij personen met een At Risk Mental State (ARMS) op een psychose vaak voorkomt. In deze naturalistische prospectieve studie uit Hong Kong (N=110 met ARMS) werd onderzocht wat de prevalentie is van comorbide niet-psychotische psychiatrische stoornissen op baseline en in hoeverre die secundaire stoornissen samenhangen met o.a. het psychosociale functioneren en ervaren kwaliteit van leven. De ARMS-status werd vastgesteld met de Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS). Verder werden afgenomen: de tweetalige Structured Clinical Interview for DSM-IV (CB-SCID), de Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS), de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), de Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS), de Role and Functioning Scale (RFS), de Health Survey (SF12) en de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-R). De data werden geanalyseerd met behulp van variantie analyses en multiple regressie analyses. Bij 44,5% van de ARMS-deelnemers werd een comorbide psychiatrische stoornis vastgesteld. Van die groep had 59,2% een ernstige depressieve stoornis, 18,4% een obsessief-compulsieve stoornis, 18,4% een aanpassingsstoornis, of een angststoornis (10%). In vergelijking met de groep zonder een comorbide psychiatrische stoornis, was de groep met een comorbide stoornis significant vaker vrouw, kwam suïcide vaker voor en had lagere cognitieve scores; én scoorde ook lager op de ervaren kwaliteit van leven. Op het gebied van het psychosociale functioneren werden geen verschillen tussen beide groepen gevonden. Bij de behandeling van ARMS-groepen kan psychiatrische comorbiditeit beter als een onafhankelijke uitkomstdimensie worden beschouwd en moet de behandeling ook daarop worden afgestemd.
Chang WC, Ng CM, Chan KN, Lee HC, Chan SI, Chiu SS, Lee HM, Chan KW, Wong MC, Chan KL, et al. (2020). Psychiatric comorbidity in individuals at-risk for psychosis: Relationships with symptoms, cognition and psychosocial functioning. Early Interv Psychiatry. 2020 May 22.

Back To Top