Skip to: Unieke inzichten door combinatie kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden van herstelproces

Kenniscentrum Phrenos website

Unieke inzichten door combinatie kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden van herstelproces

Er is sprake van mixed methods als kwantitatieve en kwalitatieve methodes van dataverzameling in hetzelfde onderzoek gebruikt worden als aanvulling op elkaar. In deze Israelisch-Amerikaanse review worden evaluaties van op herstel georiënteerde interventies waarbij alleen mixed methods werden gebruikt besproken om aan te tonen dat daarmee uniek inzichten verkregen kunnen worden. Het gaat om de volgende vijf interventies: Illness Management and Recovery (IMR), Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT), Supported Employment (SE), Supported Socialization (SS) en Family Psychoeducation (FP). Over het algemeen blijken de kwalitatieve uitkomsten de kwantitatieve uitkomsten aan te vullen en te bevestigen, terwijl er soms onverwachte zaken naar voren komen. Uit de evaluatie van de IMR-interventie bleek uit de kwantitatieve data (objectief) dat de coping en sociale steun niet verbeterd waren, terwijl in de interviews (subjectief) door de deelnemers spontaan genoemd werd dat de IMR tot verbetering op deze domeinen had geleid. Verder kwam uit interviews met deelnemers in de NECT en de IMR studie spontaan naar voren dat hun cognitie was toegenomen, een domein dat helemaal niet was meegenomen in de kwantitatieve metingen. De Narrative Evaluation of Intervention Interview (NEII) werd gebruikt bij de evaluatie van IMR, NECT en FP. De deelnemers met wie de NEII was afgenomen rapporteerden veranderingen in het zelfgevoel en het emotionele domein. De auteurs staan op het standpunt dat kwalitatief onderzoek een wenselijke aanvulling is op kwantitatief onderzoek in de vorm van RCTs.
Hasson-Ohayon I, Roe D, Yanos PT, Lysaker PH. (2016). The trees and the forest: mixed methods in the assessment of recovery based interventions’ processes and outcomes in mental health. J Ment Health. 25(6), 543-549.

Back To Top