Skip to: Uit RCT blijkt dat deelnemers aan WRAP significant minder beroep doen op en minder behoefte hebben aan zorg dan controlegroep

Kenniscentrum Phrenos website

Uit RCT blijkt dat deelnemers aan WRAP significant minder beroep doen op en minder behoefte hebben aan zorg dan controlegroep

In deze Amerikaanse Randomized Clinical Trial (RCT) werden de effecten van de zelfmanagement interventie Wellness Recovery Action Planning (WRAP) (N=72), die speciaal voor EPA ontwikkeld is, vergeleken met die van de interventie Choosing Wellness: Healthy Eating Curriculum (CW) (N=71). CW is een cursus om bewust met voeding om te leren gaan. Beide interventies werden in 9 wekelijkse sessies van 2,5 uur aangeboden. De belangrijkste uitkomstmaat was zelf gerapporteerd gebruik en behoefte aan 19 verschillende vormen van GGz-hulpverlening zoals gemeten met de Support Service Index (SSI). Daarnaast werden de Global Symptom Severity Index (GSI) en Recovery Assessment Scale (RAS) afgenomen. De metingen waren op baseline (T1), 2 maanden (T2) én 8 maanden (T3) na de interventie. Met behulp van mixed-effects regression modeling werden de verschillen in kaart gebracht. Het blijkt dat de WRAP-deelnemers op T2 en T3 significant minder gebruik gingen maken van hulpverlening dan de CW-deelnemers. Dit geldt zowel voor het totaal (WRAP afname van 10,3 tot 7,1 en CW afname van 9,4 tot 7,8) als voor aan individuen én in groepen aangeboden hulpverlening. Ook de behoefte aan GGz-hulpverlening nam significant meer af bij de WRAP-deelnemers: totale afname bij WRAP-deelnemers van 8,2 naar 5,9 en bij CW-deelnemers van 7,9 tot 6,8. Volgens de auteurs is het succes van WRAP gedeeltelijk te verklaren uit de filosofie die ten grondslag ligt aan het model, waarbij persoongerichte planning centraal staat en er gestreefd wordt zoveel mogelijk een beroep te doen op de eigen omgeving.
Cook JA, Jonikas JA , Hamilton MM, Goldrick V, Steigman PJ, Grey DD, Burke L, Carter TM, Razzano LA & Copeland MA (2013). Impact of Wellness Recovery Action Planning on service utilization and need in a randomized controlled trial.Psychiatric Rehabilitation Journal 36 (4), 250-257.

Back To Top