Skip to: UHR-groep, behandeld door VIP-team, en groep die zich bij VIP-hulp meldt met een eerste psychose hebben na een jaar bijna gelijke uitkomsten

Kenniscentrum Phrenos website

UHR-groep, behandeld door VIP-team, en groep die zich bij VIP-hulp meldt met een eerste psychose hebben na een jaar bijna gelijke uitkomsten

Overal ter wereld hebben zich Vroege Interventie bij Psychose (VIP) diensten ontwikkeld die hulp bieden aan personen met een At-Risk Mental State (ARMS) of een hoogrisico op psychose (UHR: ultra high risk) én aan mensen met een eerste psychose (EPE). Het is nog onduidelijk of deze twee groepen verschillende kenmerken hebben. In deze Australische systematische review en meta-analyse (n=3 studies) werd gekeken of de uitkomsten van mensen die in eerste instantie door een UHR-kliniek werden behandeld en later een psychose ontwikkelden (UHR-P) verschilden van de mensen die zich direct met een EPE bij een VIP-dienst of UHR-kliniek meldden (EPE-D). Er werden slechts 3 studies gevonden die aan de inclusiecriteria voldeden met in totaal 78 UHR-P en 253 EPE-D personen. Uit de studies bleek dat na één jaar geen verschillen tussen beide groepen werden gevonden met betrekking tot remissie. In de studie die neurocognitie onderzocht werden geen verschillen in de neurocognitieve domeinen van beide groepen gevonden. Twee studies vergeleken de opnames in psychiatrische ziekenhuizen na één jaar. Uit één studie bleek dat mensen uit de UHR-P-groep minder kans had opgenomen te worden in vergelijking met die uit de EPE-D-groep: 46% vs 68%. Tevens was het minder waarschijnlijk dat die opnames voor de UHR-P-groep onvrijwillig waren (30% vs 74%). De andere studie liet geen verschillen in opnames zien. Uit de meta-analyse (2 studies) bleek dat mensen uit de UHP-P-groep na één jaar minder kans hadden op een psychiatrische opname in vergelijking met mensen uit de EPE-D groep (OR=0.54; 95% BI: 0.32-0.94). Ondanks dat mensen met een UHR op psychose geassocieerd worden met een slechte prognose, lijkt het erop dat de hulp die door de VIP-teams aan deze mensen geboden wordt een gunstig effect heeft op het beloop als er zich toch een psychose ontwikkelt.
Sizer H, Brown E, Geros H, Yung A, Nelson B, McGorry P, O’Donoghue B. (2022). Outcomes for first-episode psychosis after entry via an at-risk mental state clinic compared to direct entry to a first episode of psychosis service: A systematic review and meta-analysis. Schizophr Res. 2022 Feb;240:214-219. Epub 2022 Jan 13.

Back To Top