Skip to: Theoretische onderbouwing voetbalinterventies voor mannen

Kenniscentrum Phrenos website

Theoretische onderbouwing voetbalinterventies voor mannen

In Engeland zijn de afgelopen jaren op veel plaatsen voetbalinterventies voor mannen met ernstige of langdurige psychische problemen ontwikkeld. Voetbal is populair bij mannen. Veel lokale voetbalclubs die ook maatschappelijk van betekenis willen zijn, maken het mogelijk dat genoemde doelgroep op hun locaties kan trainen en spelen. Het is nog niet duidelijk wat de effecten zijn, hoe de voetbalinterventies ‘werken’ en voor wie in welke omstandigheden. Dit Engelse onderzoek had tot doel een theoretisch kader te ontwikkelen voor genoemde voetbalinterventies met behulp van een systematische review (n=14 studies) + informatie uit interviews en consultaties met hulpverleners, trainers, begeleiders en de spelers/cliënten zelf (n=24 personen). De realistische review werd uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Realist And Meta-narrative Evidence Syntheses: Evolving Standards (RAMESES). De consultaties met de hulpverleners (ergotherapeuten) en trainers van lokale voetbalclubs gingen over de waarde van voetbal voor het herstel. De spelers/cliënten spraken zich uit over het belang van voetbal voor hun welzijn en “wat er voor hen werkt”. De kwaliteit van de evidentie uit de gevonden studies was laag. De voetbalinterventie werkt op vier met elkaar verbonden wijzen: 1. Het brengt sociale verbinding: door voetbal werd onderlinge vriendschap en vertrouwen gestimuleerd. 2. Meer zekerheid eigen identiteit: door middel van voetbal kreeg men contact met het jongere gezonde zelf van vóór de psychische stoornis. 3. Normalisering: voetbal voegde ‘normale’ routines, structuur en doelgerichtheid aan het leven van de spelers/cliënten toe. 4. Positieve affecten: voetballen is plezierig. De spelers ervoeren postitieve gevoelens tijdens trainingen en wedstrijden. Omdat voetbalwedstrijden competitief zijn, moeten de trainers erop letten dat negatieve emoties weinig kans krijgen. Ook ligt stigma uit de sociale omgeving altijd op de loer. Deze review geeft een eerste inzicht in de wijze waarop voetbalinterventies voor mannen met ernstige psychische problemen herstelbevorderend kunnen zijn.
Such E, Burton H, Copeland RJ, Davies R, Goyder E, Jeanes R, Kesterton S, Mackenzie K, Magee J. (2020). Developing a theory-driven framework for a football intervention for men with severe, moderate or enduring mental health problems: a participatory realist synthesis. J Ment Health. 2020 Jun;29(3):277-288.

Back To Top