Skip to: Systematische review: vijf processen vormen de kern van het persoonlijke herstel proces

Kenniscentrum Phrenos website

Systematische review: vijf processen vormen de kern van het persoonlijke herstel proces

Dit artikel is het verslag van de eerste systematische review en narratieve synthese van de literatuur over het persoonlijke herstelproces van personen met een psychische stoornis met als doel een robuust conceptueel kader van het fenomeen herstel (recovery) te ontwikkelen. Er zijn uitgebreide literatuur searches gedaan in bibliografische bestanden en op het internet en de eerste resultaten zijn aan een expert forum voorgelegd. Er werden 97 publicaties geschikt gevonden nader te analyseren o.a. met behulp van de RATS kwalitatieve research review richtlijn. Het uiteindelijke conceptuele kader bestaat uit drie met elkaar verbonden categorieën: karakteristieken van de herstel reis, de herstelprocessen en de stadia van herstel. De meest genoemde karakteristieken van de herstel reis zijn: recovery is een actief proces; recovery is een individueel en uniek proces; recoveryis een niet-lineair proces. De kern van het herstel wordt gevormd door vijf categorieën recoveryprocessen: verbondenheid, hoop en optimisme over de toekomst, identiteitontwikkeling, zin aan het leven geven, empowerment (VHIZE). De verschillende stadia van het herstelproces passen binnen het transtheoretische model van verandering (precomtemplation, contemplation, preparation, action, maintenance and growth).
Leamy M, Bird V, Le Boutillier C, Williams J & Slade M (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis. British Journal of Psychiatry 199 (6):445-452.

Back To Top