Skip to: Suïcide en suïcidepogingen komen bij adolescenten met een psychotische stoornis veel meer dan gemiddeld voor

Kenniscentrum Phrenos website

Suïcide en suïcidepogingen komen bij adolescenten met een psychotische stoornis veel meer dan gemiddeld voor

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan suïcide. Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Daarnaast doen 135 mensen per dag een suïcidepoging. Ongeveer 1,3% van alle sterfgevallen wereldwijd heeft als doodsoorzaak suïcide. Er is een sterke associatie tussen psychotische stoornissen en een groot risico op suïcide: het lifetime risico op suïcide is in deze groep 5 tot 5,6% en op suïcidepogingen tussen de 10% en 50%. Het is nog onduidelijk in welke periode in het beloop van de psychose dit risico het grootst is en welke risicofactoren de meeste impact hebben. In deze Spaanse systematische review (n=10 studies) wordt een synthese gegeven van wat bekend is over suïcide en suïcidepogingen bij adolescenten (10-19 jaar) met een psychotische stoornis. Alleen studies met een experimentele, quasi-experimentele en kwantitatieve methodologie werden meegenomen. De richtlijnen volgens de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA-P) en de Cochrane Collaboration Tool for Assessing Risk of Bias werden gevolgd. Van de 10 geïncludeerde studies waren slechts 2 een RCT. Het blijkt dat het risico op suïcidepogingen bij adolescenten met een psychotische stoornis zeer groot is: tussen de 12,4% en 72%. Dat geldt ook voor de geslaagde suïcides: tussen de 2,73% en 4,5%. De grootste risico’s op suïcidepogingen bij deze groep zijn de periode net vóór een opname en de periode meteen na het ontslag uit een intramurale setting. De risicofactoren die het meest geassocieerd worden met suïcidepogingen zijn: depressieve symptomen, distress over de positieve psychotische symptomen, weinig negatieve symptomen op baseline, grotere mate van positieve symptomen en comorbide angststoornissen. Andere factoren die geassocieerd worden met suïcide in deze groep zijn: in de directe familie is een geslaagde suïcide geweest, aantal psychiatrische opnames, vrouwelijk geslacht, beter ziekte-inzicht en nicotineverslaving.
Barbeito S, Vega P, Sánchez-Gutiérrez T, Becerra JA, González-Pinto A, Calvo A. (2021). A systematic review of suicide and suicide attempts in adolescents with psychotic disorders. Schizophr Res. 2021 Sep;235:80-90.

Back To Top