Skip to: Suïcidaal gedrag bij personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) voorspeld door cognitief functioneren en depressieve symptomen

Kenniscentrum Phrenos website

Suïcidaal gedrag bij personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) voorspeld door cognitief functioneren en depressieve symptomen

Suïcide is de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte bij mensen met een psychose. Het voorspellen van suïcidaal gedrag blijft echter lastig. Uit de literatuur komen de volgende risicofactoren voor suïcidaal gedrag bij mensen met een EPE naar voren: a. historie van suïcide pogingen; b. aanwezigheid van suïcide ideatie; c. middelengebruik; d. meer ziekte-inzicht; e. eerste behandeling op jonge leeftijd; f. lange Duur van Onbehandelde Psychose (DOP). Onder suïcidaal gedrag wordt in deze studie verstaan: 1. Potentieel zelfbeschadigend gedrag met de intentie zichzelf te doden; 2. Geslaagde suïcide. In dit Spaanse onderzoek (N=517) werden de voorspellers van suïcidaal gedrag bij EPE-patiënten onderzocht met de nadruk op een eventueel verband tussen neurocognitief functioneren en suïcidaal gedrag. Alle deelnemers stroomden in via een vroege psychose programma. Op baseline, na 1 en 3 jaar werden afgenomen: Premorbid Assessment Scale (PAS) , de DOP, de Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS), Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS), de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), de Disability Assessment Schedule (DAS). Ook werd een neuropsychologische batterij afgenomen; gemeten werden: verbaal-, visueel- en werkgeheugen, processnelheid, executieve functies, motorische vaardigheden, attentie plus IQ. De gezamenlijke uitkomsten werden uitgedrukt in een speciale Global Cognitive Functioning (GCF)-schaal. 10% van de deelnemers liet een vorm van suïcidaal gedrag zien. 7 van de 517 deelnemers pleegde suïcide (=1,4%). Uit de analyses bleek dat Globaal Cognitief Functioneren (GCF) (OR=1.83, 95% BI: 1.07-1.28) en ernstige depressieve symptomen (OR=1.17, 95% BI: 11.07-1.28) suïcidaal gedrag voorspelden. Naast depressieve symptomen, blijkt laag cognitief functioneren op baseline een risicofactor voor suïcidaal gedrag, reeds in de eerste fase van een psychotische episode.
Canal-Rivero M, López-Moríñigo JD, Setién-Suero E, Ruiz-Veguilla M, Ayuso-Mateos JL, Ayesa-Arriola R, Crespo-Facorro B. (2018). Predicting suicidal behaviour after first episode of non-affective psychosis: The role of neurocognitive functioning. Eur Psychiatry. 2018 Sep;53:52-57.

Back To Top