Skip to: Stressvermindering en hogere sociale responsiviteit bij ASS door therapie met honden

Kenniscentrum Phrenos website

Stressvermindering en hogere sociale responsiviteit bij ASS door therapie met honden

Volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebben ook vaak last van stressgerelateerde psychische problemen zoals depressie of angst. Uit allerlei onderzoek is bekend dat direct contact met dieren een positief effect kan hebben op de stressniveaus bij mensen. In deze Nederlandse Randomized Clinical Trial (RCT) (N=52; 26 in interventiegroep; 26 in wachtlijst-controlegroep) werd voor het eerst onderzocht wat de effecten van dierentherapie zijn op de stressniveaus, de sociale responsitiveit en de depressieve- en angstsymptomen bij volwassenen met ASS. De deelnemers waren tussen de 18 en 60 jaar en hadden een IQ van 80 of hoger. Het interventieprogramma was zeer gestructureerd en bestond uit 10 wekelijkse therapiesessies met een therapeut en een gecertificeerde hond. De onderdelen waren o.a.: contact maken met de hond; instructies aan de hond geven; herkennen en interpreteren van signalen van de hond; buiten wandelen met de hond. Op baseline, na de interventie en na 10 weken werden de volgende uitkomsten gemeten: ervaren stress met de Perceived Stress Scale (PSS); psychologische en fysieke symptomen met de Symptom Checklist-90-revised (SCL-90-R); tekortkomingen in sociale responsitiveit met de Social Responsiveness Scale for Adults (SRS-A), deze werd door deelnemer zelf en familielid ingevuld; gevoelens van eigenwaarde met de Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). De data werden uitgerekend in gestandaardiseerde effectmaten (=Cohen’s d). Alle deelnemers bezochten trouw de therapiesessies. Ten opzichte van de controlegroep was bij de interventiegroep de ervaren stress significant verminderd (-3.3; d=0.53). Ook werd bij de interventiegroep een significante verbetering van de sociale responsitiveit gevonden: -11.9; d=0.46. Verder namen de psychologische symptomen, met name agorafobie, af, maar niet significant. Al deze uitkomsten waren ook nog na 10 weken aanwezig. Op de gevoelens van eigenwaarde had de interventie geen effect.
Wijker C, Leontjevas R, Spek A, Enders-Slegers MJ. (2020). Effects of Dog Assisted Therapy for Adults with Autism Spectrum Disorder: An Exploratory Randomized Controlled Trial. J Autism Dev Disord. 2020 Jun;50(6):2153-2163.

Back To Top