Skip to: Stoppen met cannabisgebruik heeft positieve gevolgen bij psychotische stoornis

Kenniscentrum Phrenos website

Stoppen met cannabisgebruik heeft positieve gevolgen bij psychotische stoornis

Er is bewijs voor een dosisafhankelijke associatie tussen cannabisgebruik en psychotische stoornissen. Verder zijn er aanwijzingen dat de schadelijke effecten van cannabisgebruik kunnen worden omgebogen als met het gebruik wordt gestopt. In deze Spaanse longitudinale studie in het kader van het Programa Asistencial Fases Iniciales de Psicosis (PAFIP) werden 209 personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) 10 jaar gevolgd en in drie groepen ingedeeld: blijvende cannabisgebruikers, ex-cannabisgebruikers en nooit-gebruikers. Van 181 personen konden bijna alle data worden verzameld. Op baseline, na 3 jaar en na 10 jaar werden de groepen vergeleken op klinische, functionele en cognitieve variabelen. De volgende maten werden afgenomen: Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I), WAIS-III (pre-morbide IQ), sociaal-demografische gegevens, Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP), Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS), Scales or the Assessment of Positive Symptoms (SAPS), Brief Psychatric Rating Scale (BPRS), Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), Premorbid Adjusment Scale (PAS), Disability Evaluation Scale (DAS), Functioning of the Global Evaluation(GAF) en een neurocognitieve batterij die de volgende gebieden in kaart bracht: verbaal geheugen, visueel geheugen, werkgeheugen, executieve functies, processnelheid, motorische handigheid en aandacht. Na 10 jaar werden klinische verschillen gevonden tussen de blijvende cannabisgebruikers en de andere twee groepen (ex-gebruikers en nooit-gebruikers). De cannabisgebruikers hadden meer ernstige symptomen (BPRS: x2=15.583; SAPS: x2=12.386) en functioneerden slechter (DAS: x2=6.067; GAF: x2=6.635). De patiënten die met cannabisgebruik gestopt waren hadden bij de beoordeling na 10 jaar hetzelfde patroon als de nooit-gebruikers. Cannabisgebruik kan een negatief effect hebben op het beloop van een psychotische stoornis. Stoppen heeft altijd zin.
Setién-Suero E, Neergaard K, Ortiz-García de la Foz V, Suárez-Pinilla P, Martínez-García O, Crespo-Facorro B, Ayesa-Arriola R. (2019). Stopping cannabis use benefits outcome in psychosis: findings from 10-year follow-up study in the PAFIP-cohort. Acta Psychiatr Scand. Oct;140(4):349-359.

Back To Top