Skip to: Sterk verband tussen kunnen toepassen van copingstrategieën en functioneel en persoonlijk herstel

Kenniscentrum Phrenos website

Sterk verband tussen kunnen toepassen van copingstrategieën en functioneel en persoonlijk herstel

Bij mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) worden verschillende typen herstel onderscheiden: 1. Klinisch of symptomatisch herstel (afname van psychiatrische symptomen); 2. Functioneel herstel (mate van beroepsmatig en sociaal functioneren); 3. Persoonlijk herstel (mate van empowerment, hoop, nieuwe identiteit, levensdoelen). Het Illness Management and Recovery (IMR)-programma wordt in groepsverband aangeboden en hanteert vijf evidence-based methoden: psycho-educatie, cognitieve gedragsbenadering voor medicatietrouw, terugval preventie, sociale vaardigheidstraining en coping vaardigheidstraining. In deze Nederlandse cross-sectionele studie (N=187 deelnemers met EPA aan IMR-programma) werd op baseline (vóór deelname aan het IMR-programma) een padanalyse met behulp van structural equation modeling (SEM) gemaakt naar de verbanden tussen de verschillende concepten (coping, sociale steun, medicatietrouw, inzicht en verslaving) van het IMR-programma en de verschillende vormen van herstel. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: de Coping Self-Efficacy Scale (CSES), de Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), de Service Engagement Scale (SES), de Insight Scale (IS), de Addiction Severity Index (ASI), de Brief Symptom Inventory (BSI), de Social Functioning Scale (SFS) en de Mental Health Recovery Measure (MHRM). De correlatie tussen functioneel en persoonlijk herstel was sterk. Klinisch herstel had een matige correlatie met functioneel herstel en een sterke correlatie met persoonlijk herstel. Functioneel herstel had een significant sterke correlatie met coping, een matige correlatie met sociale steun en een negatieve correlatie met medicatietrouw en middelengebruik. Persoonlijk herstel had ook een significant sterke correlatie met coping, een matige correlatie met sociale steun en daarnaast een negatieve correlatie met inzicht en medicatietrouw. Coping is een belangrijke determinant voor herstel.
Roosenschoon BJ, Kamperman AM, Deen ML, Weeghel JV, Mulder CL. (2019). Determinants of clinical, functional and personal recovery for people with schizophrenia and other severe mental illnesses: A cross-sectional analysis. PLoS One. Sep 18;14(9):e0222378.

Back To Top