Skip to: Sterk verband geanticipeerd stigma en langere DOP bij EPE

Kenniscentrum Phrenos website

Sterk verband geanticipeerd stigma en langere DOP bij EPE

Geanticipeerd/vermeend (perceived) stigma verwijst naar de opvattingen en verwachtingen die mensen met een psychische stoornis hebben over de stigmatiserende houding die de algemene bevolking over hen heeft. In dit Amerikaanse onderzoek (N=399 met EPE) werd gekeken naar de verbanden tussen enerzijds geanticipeerd stigma en anderzijds demografische, klinische en functionele factoren. Specifiek werd onderzocht of de correlaties tussen klinische en psychosociale verbanden van stigma varieerden als een functie van de DOP. Er werden data gebruikt van de Recovery After Schizophrenia Episode-Early Treatment Program (RAISE-ETP), een cluster RCT op 34 verschillende sites verspreid over de VS. De diagnose werd vastgesteld met de Structured Clincial Interview for Axis I DSM-IV (SCID-IV): schizofrenie, of schizoaffectieve stoornis, of schizofreniforme stoornis; bij 74 weken werd de grens tussen lange en korte DOP getrokken; geanticipeerd stigma werd gemeten met 7 items van de Stigma Scale. Andere maten waren: de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), de Mental Health Recovery Measure (MHRM), de Scales of Psychological Wellbeing (SPWB), de Quality of Life Scale (QLS). Het bleek dat hogere niveaus van geanticipeerd stigma significant geassocieerd werden met een langere DOP, nadat er gecontroleerd was voor psychiatrische symptomen. Geanticipeerd stigma was daarnaast significant gerelateerd aan ernstigere symptomen, meer depressieve gevoelens, slechter psychosociaal functioneren, minder beleefd welzijn en minder gevoel van herstel. Een langere DOP wordt mede voorspeld door de mate van geanticipeerd stigma.
Mueser KT, DeTore NR, Kredlow MA, Bourgeois ML, Penn DL, Hintz K. (2019). Clinical and demographic correlates of stigma in first-episode psychosis: the impact of duration of untreated psychosis. Acta Psychiatr Scand. 2019 Sep 26.

Back To Top