Skip to: Specifiek fellowship-programma heeft positieve invloed op toenemen recovery-praktijken

Kenniscentrum Phrenos website

Specifiek fellowship-programma heeft positieve invloed op toenemen recovery-praktijken

Binnen de Amerikaanse Veterans Health Administration (VHA) wilde men de recovery benadering binnen de rehabilitatie programma’s verhogen door het verstrekken van specifieke fellowships aan jonge professionals (ggz-verpleegkundigen, psychologen, psychiaters). Op vijf verschillende locaties werd voor een periode van vier jaar (2004-2008) aan vier professionals een fellowship toegekend. Defellows kregen een speciale psychosociale rehabilitatie training, werden ingezet in de hulpverlening en moesten trainingen over herstel principes aan de klinische staf verzorgen. In dit artikel wordt verslag gedaan van de proces- en effect evaluatie. In 2004 en in 2008 werd bij in totaal 370 hulpverleners én cliënten de Recovery Self Assessment Scale (RSA) afgenomen. Het blijkt dat vanaf de start van het fellowship programma de oriëntatie op de herstelbenadering significant is toegenomen, zowel bij de hulpverleners als bij de cliënten. Er is ook een positieve correlatie tussen de tijd dat fellows aan een locatie waren verbonden en een toename van de RSA-scores.
Kymalainen JA, Henze KT, DeLuca M, Mitton TA, Walton HM, Duffy P, Kapungu C, Lefebvre T, Alexander WH & Pinsky J (2010). Are We There Yet? The Four-Year Impact of a VA Fellowship Program on the Recovery Orientation of Rehabilitation Programs. Psychiatric Rehabilitation Journal 33 (4), 320-327

Back To Top