Skip to: Speciale voorzieningen voor Vroege Interventie bij Psychose zijn kosteneffectief

Kenniscentrum Phrenos website

Speciale voorzieningen voor Vroege Interventie bij Psychose zijn kosteneffectief

In een aantal landen zijn Vroege-Interventie-bij-psychose voorzieningen (VIP) een apart onderdeel van het ggz-aanbod geworden, zoals in Engeland en Australië, en ook in Nederland (VIP-teams). Tot nu toe werden in kosteneffectiviteitsevaluaties de VIP-interventies vergeleken met achterhaalde Treatment-as-Usual (TAU) situaties, terwijl in de doorsnee TAU-ggz-voorzieningen outreachend wordt gewerkt en de cliënten ook thuis worden bezocht. Kosteneffectiviteitsevaluaties worden vaak gerapporteerd in Incrementele Kosten-Effectiviteits-Ratios (ICERs): de verhouding van het verschil in kosten en het verschil in effecten tussen interventies. De ICER geeft weer wat interventie A meer kost dan interventie B, voor het extra effect van interventie A ten opzichte van interventie B. In dit Ierse onderzoek werd echter gewerkt met de maat Incrementeel Netto Voordeel (INB) waarbij het verschil tussen verschillende interventies in geld wordt uitgedrukt. Data van twee cohorten (N totaal=211) die tussen 2010 en 2012 voor een Eerste Psychotische Episode werden behandeld, werden gebruikt : één cohort werd behandeld door VIP-teams, het andere vanuit ambulante ggz-voorzieningen. De belangrijkste uitkomstmaat was: ernstige terugval van psychose waardoor opname nodig was. In de calculatie werd ook de verloren arbeidsproductiviteit meegenomen. De kosten en de uitkomsten werden over één jaar berekend. Als alleen naar de kosten voor de gezondheidszorg wordt gekeken is de waarschijnlijkheid dat VIP-interventies kosteneffectiever zijn 0.77 (=matig). De INB van VIP-interventies was €2465 per persoon (95%BI: €4418 tot €9347), onder de voorwaarde dat een maatschappelijke waarde van €6000 wordt toegekend aan het voorkomen van een opname. Als ook de invloed op de maatschappelijke kosten wordt meegenomen, is de waarschijnlijkheid dat VIP-interventies kosteneffectiever zijn 1 (=groot), en de INB per persoon was €19.928 (95%BI: €2075-€41.931). Vanuit maatschappelijk perspectief leveren VIP-voorzieningen een groot financieel voordeel op.
Behan C, Kennelly B, Roche E, Renwick L, Masterson S, Lyne J, O’Donoghue B, Waddington J, McDonough C, McCrone P, Clarke M. (2020). Early intervention in psychosis: health economic evaluation using the net benefit approach in a real-world setting. Br J Psychiatry. Sep;217(3):484-490.

Back To Top