Skip to: Speciale smartphone app acceptabel en haalbaar voor zelfmanagement en contact met behandelaar voor jongvolwassenen met een vroege psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Speciale smartphone app acceptabel en haalbaar voor zelfmanagement en contact met behandelaar voor jongvolwassenen met een vroege psychose

In de gezondheidszorg worden steeds meer apps ontwikkeld ter ondersteuning van de hulpverlening. In deze Koreaanse pilot studie (n=24; 15-35 jaar) wordt de ontwikkeling van en de eerste resultaten met een smartphone app voor cognitief-gedragsmatig case management voor jongvolwassenen met een psychotische stoornis (grotendeel met de diagnose schizofrenie) beschreven. De app heet Heal Your Mind (HYM) en heeft zes modules: a. het ‘gedachte record’, waarbij de cliënt zijn disfunctionele gedachten kan omzetten in rationele (gebaseerd op het model van de cognitieve gedragstherapie); hierover kan de cliënt direct met zijn case manager communiceren (chatten); b. het ‘symptoom record’: hierop kan de cliënt zijn eigen psychiatrische symptomen waarderen; c. het ‘dagelijks leven’ record: hierop kan de cliënt sociale activiteiten invullen; d. officiële notificaties: ruimte voor boodschappen van de case manager; e. communicatie: via deze module kunnen cliënt en case manager ‘real time’ met elkaar communiceren; f. meetinstrumenten, die door de cliënt ingevuld kunnen worden. Elke deelnemer heeft de HYM-app minimaal één maand gebruikt. Uit de gebruikspatronen komt naar voren dat een kwart van de deelnemers de app elke twee dagen gebruikte, en twee derde in ieder geval eenmaal per week. Meer dan 80% van de deelnemers gaf aan dat de HYM-app makkelijk te leren was. Ook was 80% tevreden met de app. Het kunnen chatten met de eigen case manager was de meest gebruikte module en werd het meest op prijs gesteld. Ook gaf 70% van de deelnemers aan dat ze door het gebruik van de HYM-app hulp hadden kregen. Het lijkt erop dat de HYM-app een waardevolle aanvulling is op de hulpverlening aan jongvolwassene met een vroege psychose.
Kim SW, Lee GY, Yu HY, Jung EI, Lee JY, Kim SY, Kim JM, Shin IS, Yoon JS. (2018). Development and feasibility of smartphone application for cognitive-behavioural case management of individuals with early psychosis. Early Interv Psychiatry. Dec;12(6):1087-1093. Epub 2017 May 18.

Back To Top