Skip to: Speciale Duitse jobcoach voor terugkeer naar werkplek na tijdelijke uitval

Kenniscentrum Phrenos website

Speciale Duitse jobcoach voor terugkeer naar werkplek na tijdelijke uitval

Ongeveer 20% van de intramurale psychiatrische patiënten in Duitsland (in 2010: ongeveer 160.000 personen) hebben een regulier betaalde baan. Na een opname keert zo’n 30% van deze groep niet meer naar hun werkplek terug. Voor een deel ligt dat aan het gebrek aan aandacht voor werkgerelateerde aspecten in de behandeling. In dit Duitse onderzoeksprotocol wordt de opzet van een RCT (totaal aantal patiënten in RCT: 200) beschreven waarbij één deel van de patiënten een nieuwe interventie krijgt aangeboden bij de route naar het terugkeren naar werk bij het beëindigen van de behandeling en de rest op de gangbare manier wordt begeleid. De interventie bestaat eruit dat een speciaal opgeleide casemanager als jobcoach in de laatste fase van de behandeling aan behandelteams van 14 acute psychiatrische behandelpaviljoens wordt toegevoegd en alle beschikbare middelen gaat gebruiken om ervoor te zorgen dat de ontslagen patiënten weer aan de slag gaan op de oude werkplek. Bij 14 andere paviljoens wordt de gangbare ontslagprocedure gevolgd. De primaire uitkomstmaat is het totaal aantal gewerkte dagen per patiënt na 12 maanden. De meetmomenten: na opname in ziekenhuis; kort voor ontslag; 3, 6 en 12 maanden na ontslag. Verder wordt gemeten: gedeeltelijk of voledige terugkeer naar werk; kwaliteit van leven (EQ-5d); sociale functioneren (Mini-ICF-APP; GAF); arbeidssatisfactie (COPSOQ); perceptie van stigma (Self-stigma of mental illness scale); conflict om over de stoornis te vertellen of te zwijgen (Decisional conflict Scale); terugval. Ook zullen 20 patiënten geïnterviewd worden. Er wordt ook nog een kosten-effectiviteitsanalyse van de interventie gemaakt.
Riedl L, Blank D, Kohl M, Lang A, Kehl V, Brieger P, Hamann J. (2020). Return-to-work-experts for inpatient treatment of patients with mental illnesses- a proof-of-concept-study (RETURN): the study protocol. BMC Psychiatry. 2020 Apr 19;20(1):177.

Back To Top