Skip to: Speciaal op afvallen gericht programma voor Amerikaanse veteranen met EPA blijkt niet te werken

Kenniscentrum Phrenos website

Speciaal op afvallen gericht programma voor Amerikaanse veteranen met EPA blijkt niet te werken

Amerikaanse veteranen met ernstige psychiatrische stoornissen (EPA) lopen een groot risico op overgewicht en gerelateerde chronische ziekten. In 2006 werd een speciaal programma voor veteranen ontwikkeld gericht op afvallen: MOVE!. In dit artikel wordt verslag gedaan van een RCT naar de effecten van een voor EPA aangepaste MOVE! interventie (N=53) ten opzichte van een controlegroep (N=56). MOVE! bestaat o.a. uit het ontwikkelen van zelfmanagement vaardigheden op gebied van eetgewoonten en fysieke activiteiten door individuele– en groepscounseling. De controle interventie bestond uit het regelmatig verstrekken van informatie over afvallen en bewegen. Op baseline en na 6 maanden werden de volgende zaken gemeten: gewicht, de MOVE! 23 vragenlijst werd afgenomen alsmede de Block Fruit, Vegetable, and Dietary Fat Screeners, de Diet and Exercise Confidence survey en de 12-Item Short Form (SF-12). Slechts 30 deelnemers uit de MOVE!-groep en 41 deelnemers uit de controlegroep deden mee aan de metingen na 6 maanden. Slechts zeven van hen viel 5% af. Er waren ook geen significante veranderingen op andere metabolische, dietaire, bewegings-, houdings- of functionele maten. Er was geen verschil tussen de beide groepen. De MOVE! interventie heeft dus geen effect. De auteurs concluderen dat het een uitdaging blijft om een lifestyle interventie te ontwikkelen die bij deze doelgroep het overgewicht met succes doet afnemen.
Goldberg RW, Reeves G, Tapscott S, Medoff D, Dickerson F, Goldberg AP, Ryan AS, Fang LJ.& Dixon LB (2013). “MOVE!”: Outcomes of a Weight Loss Program Modified for Veterans With Serious Mental Illness.Psychiatric Services 64 (8), 737-744.

Back To Top