Skip to: Speciaal gezondheidsvoorlichtingsprogramma heeft gunstig effect op de lichamelijke gezondheid van chronisch psychiatrische patiënten

Kenniscentrum Phrenos website

Speciaal gezondheidsvoorlichtingsprogramma heeft gunstig effect op de lichamelijke gezondheid van chronisch psychiatrische patiënten

Chronisch psychiatrische patiënten leven gemiddeld 25 jaar minder dan de algemene bevolking. Deze groep heeft vaker dan gemiddeld cardiovasculaire ziektes, diabetes, ziekten aan de luchtwegen en infectieziekten. Deze worden gedeeltelijk veroorzaakt door vermijdbare risicofactoren zoals roken, slechte voeding, obesitas, geringe lichaamsbeweging, drugsmisbruik, onveilig seksueel gedrag en onvoldoende toegang tot medische hulp. In deze Amerikaanse studie worden de effecten van een speciaal voor de doelgroep ontworpen voorlichtingsprogramma – Solutions for Wellness (SFW)- getest. SFW is erop gericht kennis over en houding ten opzichte van een gezondere levenstijl te verbeteren. In dit quasi-experimenteel onderzoek kregen 34 personen met een ernstige psychiatrische aandoening over een periode van 10 weken 50 voorlichtingssessies volgens SFW. Het bleek dat de kennis over gezond leven én de houding ten opzichte van het kiezen voor een gezonde levenstijl significant verbeterde ten opzichte van de controle groep (N=17). Ook was bij de interventiegroep de systolische bloedruk na die 10 weken significant naar beneden gegaan.
Vreeland, B., Minsky, S., Gara, M.A, Toto, A.M., Kosseff, C.O., Verna, M. & Haytas, L.A. (2010).Solutions for wellness: results of a manualized psychoeducational program for adults with psychiatric disorders. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 13 (1), 55-72

Back To Top