Skip to: Sociale steun door lotgenoten heeft positieve effecten op de geestelijke gezondheid van jongvolwassenen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Sociale steun door lotgenoten heeft positieve effecten op de geestelijke gezondheid van jongvolwassenen met psychische problemen

Jongvolwassenen (18-25 jaar) hebben meer psychische problemen in vergelijking met de rest van de bevolking. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 45% en 65% van de universiteitsstudenten psychische problemen ervaart. Ze zoeken bijna geen hulp vanwege schaamte, ontkenning en/of stigma. Ze zoeken wel informele ondersteuning, zoals steun door lotgenoten. Sociale steun door lotgenoten (peer support) kan worden omschreven als sociaal-emotionele steun door een persoon die ook een psychisch probleem heeft meegemaakt, in een respectvolle omgeving en met gedeelte verantwoordelijkheid. In deze Canadese scoping review (n=17 studies) werd onderzocht op welke wijze lotgenotencontact aan jongvolwassenen aangeboden wordt en wat de effecten van de geboden hulp zijn. Er bestaan verschillende vormen van lotgenotencontact: ze kunnen geclassificeerd worden naar de setting waarin het contact plaastvindt (ziekenhuis; school; online); naar de training die steunverlener heeft gevolgd (training in actief luisteren gevolgd; geen training), een al dan niet een gedeeld verleden van de steunverlener en de ontvanger, en peer support in groepsverband of in een één-op-één situatie. De meeste geïncludeerde studies waren in Noord-Amerika verricht. Er werden verschillende meetinstrumenten gebruikt om de effecten van peer support te meten, zoals de Multidimensional Scale of Perceived Social Support en de Perceived Social Support from Friends measure. De uitkomsten op de psychische gezondheid van de ontvanger van het lotgenotencontact werden op verschillende wijzen gemeten. Over het algemeen heeft peer support een positieve invloed op de geestelijke gezondheid van de ontvanger: deze voelt zich gelukkiger, kreeg meer zelfvertouwen en ervoer minder last van depressies, eenzaamheid en angsten. Deze effecten zijn gemeten bij studenten, bij niet-studerende jongeren en bij etnische en seksuele minderheden. In de meeste studies vond de peer support plaats in een persoonlijk contact met een vriend, familielid of mede-student. Lotgenotencontact is een veelbelovende invalshoek om de geestelijke gezondheid bij jongvolwassenen te verbeteren.
Richard J, Rebinsky R, Suresh R, Kubic S, Carter A, Cunningham JEA, Ker A, Williams K, Sorin M. (2022). Scoping review to evaluate the effects of peer support on the mental health of young adults. BMJ Open. 2022 Aug 4;12(8):e061336.

Back To Top